To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Yeni Çağ Osmanlı Hukuk Sistemi'nde Kadın Mülkiyet Hakları

Continuity and Transformation in Islamic Law

02/01/15 • -1 min

Share icon
Hadi Hosainy ile 17. yüzyıl İstanbulu'nda kadın mülkiyet hakları üzerine konuştuğumuz bu podcastımızda kadınların hukuki yollara başvurarak nasıl kendilerini koruduklarına ve Osmanlı toplumunun şeri hukukun kadını dezavantajlı bir konuma iten kurallarının nasıl arkasından dolandığına değindik. Toplumsal cinsiyetin hukukun işleyişine etkilerini tartıştık.
« Click for More »
 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy