To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Nyxxx om ett arbetsliv villkorat av resande

Art Inside Out

09/29/19 • 40 min

Share icon
En podcast om hur arbetsliv villkoras av resande, hur Nyxxx upplever detta resande liv samt om gemenskaper och skillnader i resandets begär och politik. Om känslan av alienation i små städer där man saknar eller söker förankring, om förutsättningar för att samarbeta när man befinner sig på olika håll i Sverige, om att ha plats och om att mista den. Tova Gerge intervjuade Ebba Petrén och Gabriel Widing från Nyxxx utifrån pågående projektet Working on Travel aka Trains & Boats & Planes.
 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy