To access all our features please use the Goodpods app.

Open the app

headphones

Art Inside Out

Art Inside Out

Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i Halland. En mötesplats för konstnärliga processer i alla konstformer. Det här är vår podcast - en podd om konst, kultur, konstnärer, samtal och möten under residensen i Halland. Art Inside Out drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans.
 ...more

All episodes

Best episodes

Top 10 Art Inside Out Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened