Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
A Society Designing Itself

A Society Designing Itself

Tobias Wahlqvist

SVID har ​sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad. I det här arbetet har vi ​träffat mängder av människor som alla har sin bild av vad som händer och vi bestämde oss för att samla en del av de här rösterna för att göra deras tankar tillgängliga för flera.​ Samtalen leds av Eva-Karin Anderman, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 A Society Designing Itself Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best A Society Designing Itself episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to A Society Designing Itself for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite A Society Designing Itself episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does A Society Designing Itself have?

A Society Designing Itself currently has 12 episodes available.

What topics does A Society Designing Itself cover?

The podcast is about Design, Podcasts and Arts.

What is the most popular episode on A Society Designing Itself?

The episode title 'Specialavsnitt - Pär Höglund intervjuar Eva-Karin Anderman' is the most popular.

What is the average episode length on A Society Designing Itself?

The average episode length on A Society Designing Itself is 37 minutes.

How often are episodes of A Society Designing Itself released?

Episodes of A Society Designing Itself are typically released every 6 days, 8 hours.

When was the first episode of A Society Designing Itself?

The first episode of A Society Designing Itself was released on Apr 17, 2014.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet