To access all our features please use the Goodpods app.

Open the app

headphones

A Society Designing Itself

Tobias Wahlqvist

SVID har ​sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad. I det här arbetet har vi ​träffat mängder av människor som alla har sin bild av vad som händer och vi bestämde oss för att samla en del av de här rösterna för att göra deras tankar tillgängliga för flera.​ Samtalen leds av Eva-Karin Anderman, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.
 ...more

All episodes

Best episodes

Top 10 A Society Designing Itself Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened