To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

04/17/14 • 47 min

Share icon

Stefan Moritz är ansvarig för tjänstedesign på företaget Veryday. I vårt samtal pratar vi om ”undercover politicians”, svensk tjänstedesign och varför Sverige är ett land som skulle kunna bli ännu bättre på att profilera sig som en stark tjänstedesignnation.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy