Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Kinh Phật cho người mới bắt đầu

Kinh Phật cho người mới bắt đầu

Thích Nhật Từ

Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bắt đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn. Quyển Kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của đức Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh phúc và thanh bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Xin mọi người hãy cùng nhau phổ biến và truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên với đạo Phật, để cuộc sống của họ ngày càng được hạnh phúc, bình an hơn.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Kinh Phật cho người mới bắt đầu Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best Kinh Phật cho người mới bắt đầu episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to Kinh Phật cho người mới bắt đầu for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite Kinh Phật cho người mới bắt đầu episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does Kinh Phật cho người mới bắt đầu have?

Kinh Phật cho người mới bắt đầu currently has 11 episodes available.

What topics does Kinh Phật cho người mới bắt đầu cover?

The podcast is about Podcasts and Education.

What is the most popular episode on Kinh Phật cho người mới bắt đầu?

The episode title '00. Thay lời tựa kinh Phật cho người mới bắt đầu' is the most popular.

When was the first episode of Kinh Phật cho người mới bắt đầu?

The first episode of Kinh Phật cho người mới bắt đầu was released on Dec 31, 2008.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet