Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Cumhuriyet'in Yüzleri: 100 Yılın Rakı Hafızası - Cumhuriyet'in Yüzleri-Arif Kızıltay | Meyhane meyhanedir: Biz değiştireceğiz kendimizi!

Cumhuriyet'in Yüzleri-Arif Kızıltay | Meyhane meyhanedir: Biz değiştireceğiz kendimizi!

Cumhuriyet'in Yüzleri: 100 Yılın Rakı Hafızası

06/22/23 • 122 min

plus icon
bookmark
Share icon

“Cumhuriyet'in Yüzleri: 100 Yılın Rakı Hafızası” projesi kapsamında Yedikule'de bulunan, 100 yıllık meyhane Safa’nın ikinci kuşak işletmecisi Arif Kızıltay ile bir sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirdik. Kızıltay, Yedikule’nin eski günlerinden 6-7 Eylül olaylarına, Safa’nın geçmişinden meyhanecilik kültürüne birçok konudan bahsetti.

06/22/23 • 122 min

plus icon
bookmark
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Join the conversation

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

<a href="https://goodpods.com/podcasts/cumhuriyetin-y%c3%bczleri-100-y%c4%b1l%c4%b1n-rak%c4%b1-haf%c4%b1zas%c4%b1-261929/cumhuriyetin-y%c3%bczleri-arif-k%c4%b1z%c4%b1ltay-meyhane-meyhanedir-biz-de%c4%9fi%c5%9ftirece%c4%9f-30935439"> <img src="https://storage.googleapis.com/goodpods-images-bucket/badges/generic-badge-1.svg" alt="listen to cumhuriyet'in yüzleri-arif kızıltay | meyhane meyhanedir: biz değiştireceğiz kendimizi! on goodpods" style="width: 225px" /> </a>

Copy