goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

Channel Far | پادکست فارسی چنل فار

channelfar

اگر مهاجر استرالیا هستید یااقدام به مهاجرت کردید، و منتظر ویزا هستید، یاعلاقه دارید به استرالیا بیایدیا حتی اگه فقط علاقه به تاریخ و فرهنگ و اتفاقات یک کشور جدید مثل استرالیا هستید، پادکست چنل فار مناسب شماست، مخصوصا برای دوستان مهاجر، چون تا زمانی که اطلاعات مشخص و مشترکی رو از یک جامعه ندونید هر چقدر هم زبان خوبی داشته باشید نمیتونید وارد یجامعه بشید، این پادکست رو برای ایجاد کردن داستان های مشترک با جامعه استرالیا برای فارسی زبان های عزیز درست میکنم. امیدوارم هیچ مهاجری در هیچ جای دنیا احساس تنهایی یا نا برابری نکنه. فرید حبیبی

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Channel Far | پادکست فارسی چنل فار Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

شش ، روز آنزاک

Channel Far | پادکست فارسی چنل فار

play

04/26/21 • 12 min

این قسمت در مورد روز آنزاک هست، یکی از تعطیلات ملی استرالیا

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

04/26/21 • 12 min

bookmark
plus icon
share episode

پنج ، ایستر در استرالیا

Channel Far | پادکست فارسی چنل فار

play

04/05/21 • 16 min

این قسمت در مورد مراسم ایستر هست، یکی از مهم ترین تعطیلات استرالیا

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

04/05/21 • 16 min

bookmark
plus icon
share episode

در این قسمت بنلانگ و کاپیتان فیلیپ به انگلستان سفر میکنند،

بر گرفته از مستند فایندینگ بنلانگ

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

03/29/21 • 22 min

bookmark
plus icon
share episode
play

03/09/21 • 24 min

در این قسمت بنلانگ و کولبی توسط سفید ها دزدیده می شوند،

بر گرفته از مستند فایندینگ بنلانگ

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

03/09/21 • 24 min

bookmark
plus icon
share episode

در این قسمت گال گالا طلسم شیاطین به سراغ قبیله میاد

بر گرفته از مستند نخستین استرالیایی ها

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

02/22/21 • 20 min

bookmark
plus icon
share episode
play

02/01/21 • 18 min

داستان نخستین استرالیایی ها به اتفاقاتی می پردازد که در مورد قبایل ساکن در استرالیا در زمان ورود ناوگان اولیه و بعد از آن رخ داد.

بر گرفته از مستند نخستین استرالیایی ها

گردآوری، روایت، تدوین : فرید حبیبی

موسیقی: Superstar by RYYZN
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

اینستاگرام چنل فار

play

02/01/21 • 18 min

bookmark
plus icon
share episode

Episode0: Channel Far |معرفی پادکست چنل فار

Channel Far | پادکست فارسی چنل فار

play

01/30/21 • 3 min

این اپیزود معرفی پادکست چنل فار هست ، برای اینکه بدونید اپیزود های بعدی در مورد چی هستند و چرا تولید می شوند.

مراقب خودتون باشید، چنل فار پادکست

play

01/30/21 • 3 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Channel Far | پادکست فارسی چنل فار have?

Channel Far | پادکست فارسی چنل فار currently has 7 episodes available.

What topics does Channel Far | پادکست فارسی چنل فار cover?

The podcast is about Society & Culture and Podcasts.

What is the most popular episode on Channel Far | پادکست فارسی چنل فار?

The episode title 'شش ، روز آنزاک' is the most popular.

What is the average episode length on Channel Far | پادکست فارسی چنل فار?

The average episode length on Channel Far | پادکست فارسی چنل فار is 17 minutes.

How often are episodes of Channel Far | پادکست فارسی چنل فار released?

Episodes of Channel Far | پادکست فارسی چنل فار are typically released every 19 days, 21 hours.

When was the first episode of Channel Far | پادکست فارسی چنل فار?

The first episode of Channel Far | پادکست فارسی چنل فار was released on Jan 30, 2021.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet