Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
CAREER CHECK

CAREER CHECK

VIETSUCCESS

Career Check là chuỗi nội dung chuyên sâu về hành trình phát triển nghề nghiệp dành cho người đi làm, bắt đầu từ giai đoạn mới bước chân vào thị trường lao động tiến đến quản lý cấp cao. Chủ đề mùa đầu tiên của Career Check là Ai Chọn Đi Làm? Chương trình có sự tham gia của các khách mời chuyên gia và những bạn trẻ Gen Z để cùng bàn luận và gỡ rối các vấn đề chốn công sở. Tại đây, chúng mình sẽ đề cập đến những thách thức khi mới bắt đầu đi làm, những kỹ năng nền tảng cần có và những tư duy nghề nghiệp cần xây dựng để phát triển sự nghiệp bền vững hơn.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Seasons

Top 10 CAREER CHECK Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best CAREER CHECK episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to CAREER CHECK for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite CAREER CHECK episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does CAREER CHECK have?

CAREER CHECK currently has 18 episodes available.

What topics does CAREER CHECK cover?

The podcast is about Podcasts, Business and Careers.

What is the most popular episode on CAREER CHECK?

The episode title 'Career Check #3 | Từ "tay mơ" trở thành Solopreneur bắt đầu như thế nào? | Giang Ơi, Content Creator' is the most popular.

What is the average episode length on CAREER CHECK?

The average episode length on CAREER CHECK is 64 minutes.

How often are episodes of CAREER CHECK released?

Episodes of CAREER CHECK are typically released every 14 days.

When was the first episode of CAREER CHECK?

The first episode of CAREER CHECK was released on Sep 3, 2022.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet