Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa?

Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa?

Cuc ku

2020 cũng là tròn 10 năm Võ Hồng Thu viết truyện ngắn đầu tiên. Những truyện ngắn xinh xắn của chị đều được viết theo “đặt hàng” của nhiều tờ báo. Và chị đã lần lượt ra 3 tập sách nhỏ : Trà, cà phê hay là em; Nude tình yêu; Môi đưa bão về Võ Hồng Thu đến với nghề báo khi vừa 21 tuổi. Cuộc đời làm báo đến nay đã gần 30 năm, khiến chị được gặp gỡ nhiều con người, trải qua nhiều cảm xúc.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? have?

Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? currently has 106 episodes available.

What topics does Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? cover?

The podcast is about Podcasts, Books and Arts.

What is the most popular episode on Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa??

The episode title 'CHỊ EM BẠN TÌNH - Truyện ngắn của Võ Hồng Thu' is the most popular.

What is the average episode length on Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa??

The average episode length on Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? is 15 minutes.

How often are episodes of Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? released?

Episodes of Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? are typically released every 7 days.

When was the first episode of Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa??

The first episode of Cúc ku - Thành phố đã đi ngủ chưa? was released on Aug 4, 2020.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet