goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Botrstvo

RTVSLO – Val 202

Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.
share icon
not bookmarked icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Botrstvo Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

episode art
play

07/06/20 • 9 min

Počitniška letovanja so za mnoge otroke edina priložnost, da se v prijaznem vzdušju in okolju sprostijo, da uveljavijo svojo samostojnost in zanimanja. S pomočjo strokovnega vodstva se morda celo prvič počutijo sprejete in varne. Naučijo se vrednosti timskega sodelovanja, razvijajo prijateljstva in zaupanje vase ter s tem krepijo tudi zdravje. Socialnim in finančnim stiskam so se letos pridružile posledice epidemije. Poleg treh mesecev, ki so jih šolarji preživeli doma, mnogi v zelo nezdravih okoljih, je zdaj strah pred okužbami okrnil tudi nekatere programe. Je tveganje za okužbo večje kot tveganje, pred katerega so postavljeni, če ostajajo doma? To je danes naše glavno, ne pa edino vodilo. Mateja Brežan se je odpravila na Debeli rtič.

Je tveganje za okužbo na počitniških letovanjih večje kot tveganje, pred katero so otroci postavljeni, če ostajajo doma?

Počitniška letovanja so za številne otroke edina priložnost, da se v prijaznem razpoloženju in okolju sprostijo, da uveljavijo samostojnost in zanimanja. Ob pomoči strokovnega vodstva se morda celo prvič počutijo sprejete in varne. Naučijo se vrednosti timskega sodelovanja, razvijajo prijateljstva in zaupanje vase ter s tem krepijo tudi zdravje. Socialnim in finančnim stiskam so se letos pridružile posledice epidemije. Poleg treh mesecev, ki so jih šolarji preživeli doma, številni v zelo nezdravih okoljih, je zdaj strah pred okužbami okrnil tudi nekatere programe. Stroga pravila ravnanja za preprečevanje pojava okužb zahtevajo številne prilagoditve in usklajevanja, nekateri organizatorji pa so v strahu, da ne bi zmogli zagotoviti ustrezne zdravniške oskrbe, letovanja odpovedali.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bodo poleti sprejeli približno 4000 otrok, od teh pa jih bo približno četrtina potovala ob pomoči sredstev donatorjev. Vodja Ana Žerjal:

"Veseli smo, da so donatorji ravno letos prepoznali stiske otrok. Tako bomo prejeli še več donacij kot prejšnja leta. To je zelo pomembno, saj je za otroke mogoče to edini teden v letu, ki je vreden otroškega življenja."

Počitnice v primeru največjih stisk pomenijo nujen odklop od vsakdanjika

Otroci se po besedah vodje zdravstvenega sektorja Brede Prunk Franetič vsako leto na letovanja tudi vračajo, sploh tisti "hujši" primeri. Zato je prav, da pristojne službe poskrbijo, da se vsaj nekaterim otrokom omogoči vrnitev, saj na letovanju v enem tednu ne morejo ustvariti čudeža. Že to, da odkrijejo in opozorijo domače okolje na posamezne primerke, je veliko. Pogosto pa je otroke zaradi slabih družinski razmer treba vrniti v drugo okolje.

"Po priporočilih bi moralo biti to letovanje tritedensko, kajti to je tisti čas, ki zaradi izpostavljenosti obmorski zdravilni klimi krepi organizem za boj proti zimskim virusom. Zato je za otroke letošnje letovanje toliko bolj pomembno, saj so to pomlad veliko časa preživeli med štirimi stenami in veliko manj v naravi. Potrebujejo ga za krepitev organizma v zdravilnem okolju z gibalnim programom in učinki morske vode."

Letovanje kot sprostitev, krepitev zdravja in izpoved težav

Na Debeli rtič prihajajo otroci s kroničnimi dihalnimi boleznimi, pa tudi otroci, ki živijo v razmerah, ki so vse prej kot zdrave (revščina, slabi odnosi, stiske, nasilje, podhranjenost, zanemarjenost ali spolno nadlegovanje). Ta letovanja pa za te otroke lahko pomenijo tudi izhod iz stiske.

"To druženje, socializacija je bistvenega pomena. Vsako leto se čudimo, kako se otroci, ko pridejo v to novo okolje, sprostijo in hitro odprejo. In to neznanemu človeku. Že tukaj lahko veliko naredimo zanje. Pravočasno ukrepamo in če je še čas, rešimo marsikatero otroštvo." – Breda Prunk Franetič

bookmark
plus icon
share episode
Pomanjkanje ustrezne računalniške opreme in veščin, kako jo uporabiti; premajhna stanovanja; življenje v revščini, z bolnimi starši, sorojenci, z ostarelimi sorodniki; pomanjkanje pomoči za tiste z učnimi in drugimi težavami so bili vsakdanjik številnih šolarjev in dijakov v minuli mesecih. Šolski sistem se v tako kratkem času vsem seveda ni mogel prilagoditi. Toda z dvema sogovornicama opozarjamo, da bi te probleme otrok pri načrtovanju naslednjega šolskega leta morali bolj upoštevati ...

Internet je prekinjal sredi ocenjevanj in izpitov, ker je od ocen odvisna prihodnost štipendije, je bil sin v stresu, ti pa kot starš gledaš otroka, ki je priden in si zasluži boljšo prihodnost, a mu ne moreš pomagati

Pomanjkanje ustrezne računalniške opreme in veščin, kako jo uporabiti; premajhna stanovanja; življenje v revščini, z bolnimi starši, sorojenci, z ostarelimi sorodniki; pomanjkanje pomoči za tiste z učnimi in drugimi težavami. Vse to je bil vsakdanjik številnih šolarjev in dijakov v preteklih mesecih. Šolski sistem se v tako kratkem času vsem ni mogel prilagoditi. Toda z dvema sogovornicama opozarjamo, da bi te probleme otrok pri načrtovanju prihodnjega šolskega leta morali bolj upoštevati ...

Solze, jok in preklinjanje, ki ga v hiši nikoli do zdaj ni bilo

Prva sogovornica prihaja iz devetčlanske družine s petimi otroki, štirje so študenti, eden pa je srednješolec. Živijo na hriboviti kmetiji, mož na njej tudi dela, a zaradi terena dejavnost ni donosna, na njej samo pridelujejo hrano zase. Ona hodi v službo, a ima veliko zdravstvenih težav, zato zdaj dela samo za polovični delovni čas. Ker so se v času strogih ukrepov in zaprtja študentskih domov na kmetijo vrnili otroci, ki so se od tam tudi šolali na daljavo, so naleteli na več težav.

"Najprej sem pomislila na internetno povezavo. To je pri nas večni problem. Že telefoni nam ne delujejo, ker je signal slab. Računalnikov nismo imeli, zato so se delili po urah, kdaj, kje in v katerem prostoru ga bo kdo lahko uporabljal, saj v vseh prostorih ni interneta. Otroci so tarnali in se jezili, kaj zdaj. Eden se je dogovoril s privatnim študentskim domom, da se je lahko vrnil tja."

Drugi so se vozili do deset kilometrov oddaljene sestre, kjer so lahko tiskali gradivo za študij, so pa zbrali denar za boljši modem, a zaradi geografske lege, ki ne omogoča dobre internetne povezave, tudi to ni prineslo bistvenih izboljšav v šolanju na daljavo.

"Največji problem je nastal, ko je sin pisal test na daljavo, pa je med pisanjem prenehala delovati internetna povezava. Še večje težave so imeli študenti, ki so na daljavo pisali kolokvije in če jim je med pisanjem zmanjkalo povezave, se niso mogli več priključiti na sistem in je bilo preverjanja za njih konec."

Sogovornica razlaga, da je bilo veliko solz, joka, stresa in tudi preklinjanja, saj so štipendije otrok odvisne od njihovih ocen, če pa izgubijo štipendijo, ne bodo mogli več študirati.

"Težko je, če otroku ne moreš omogočiti študija, pa vidiš, da si zasluži in da je to njegova želja. Bilo je težko."

Med učenci, ki so se šolali na daljavo, je bilo veliko takih, ki težav niso imeli, tisti, ki pa so se z njimi spopadali, pa so bili spregledani

Druga sogovornica je mama šestih otrok, po spletu okoliščin pa so kar trije maturantje. Ko so se iz študentskih in dijaških domov marca vrnili domov, je bil problem že prostorski, saj nimajo svojih sob. Na vasi, kjer živijo, pa je tudi internetni signal šibek.

"Na začetku je bilo grozno. Vsakdo ima neki svoj ritem, a ga tukaj nismo mogli vzpostaviti. Vse šole niso delale enako, eni so delali vse prek videoklicev, drugi so pisali seminarske. Kar nekaj časa smo potrebovali, da se je vse vzpostavilo. Smo tudi zamujali in nič ni šlo gladko."

Največja težava glede šolanja pred epidemijo in med njo je bila za hčer, ki ima učne težave.

"Ima odločbo, saj ima disleksijo in diskalkulijo, zato je tudi živela v dijaškem domu, da se ni vozila, saj imamo do šole eno uro. V dijaškem domu je bila njena vzgojiteljica profesorica matematike, ki je pri njej največji manko, zato je veliko sodelovala z njo."

Sogovornica razlaga, da platforme, prek katerih so med šolanjem na daljavo poučevali učitelji, niso bile usklajene že znotraj ene šole, zato je bila zmešnjava še večja. Neenaki pogoji so po njenem mnenju dovolj močan argument, da mature letos, vsaj v taki obliki, ne bi smelo biti.

"Vsi se zavedajo, da je v tem času izpadlo znanja. V šoli bi pridobili drugačno znanje. Nekateri so vseeno imeli doma inštruktorje, nekomu iz mesta je bilo veliko lažje kot pri nas, sploh ko nismo smeli prehajati med občinami. Pri nas ni bilo mogoče kupiti papirja za tiskanje. Osnovnih stvari. Kje boš natisnil gradivo? Otroci težko berejo z zaslona. Nismo imeli teh možnosti, ker smo tako mali kraj, ko pa si šel čez mejo, je...

bookmark
plus icon
share episode
Šolsko leto, ki se končuje, je eno najbolj nenavadnih, izvedba pa izrazito odvisna od domačih razmer posameznega otroka. Težave s pomanjkanjem računalniške opreme so bile le manjši del stisk, ki so jih doživljali otroci. Večje so bile pri tistih, ki so pri delu potrebovali ogromno pomoči. Najmlajši sin naše sogovornice, ki sama živi s štirimi otroki, je hudo gibalno oviran, zelo slaboviden in potrebuje 24-urno pomoč. V osnovni šoli dobi vso potrebno pomoč, doma pa so vsa bremena šolanja padla na mamo, ki ima tudi sama hude zdravstvene težave. Pomagati je morala tudi hčerki s hudo disleksijo in diskalkulijo. Šolske obveznosti so jim dnevno vzele tudi več kot 12 ur in kot pravi mama, je bilo tako šolanje zanje izčrpavajoča in grozljiva izkušnja.

S sinom, ki se težko giblje in skoraj ne vidi, sva vsak dan za šolo porabila vsaj 14 ur, ki jih je moral pred zaslonom presedeti v vozičku, hči me je potrebovala zaradi hude disleksije, bili smo brez računalnikov in tisk

Sogovornica, ki sama živi s štirimi otroki in ima hude zdravstvene težave, je čez noč morala prevzeti breme šolanja za mlajša otroka. Sedmošolec, ki sicer v osnovni šoli ob pomoči spremljevalke dobi vso potrebno pomoč, je hudo gibalno oviran, zelo slaboviden in potrebuje 24-urno pomoč. Hči s hudo disleksijo in diskalkulijo je od doma opravljala obveznosti za drugi letnik gimnazije. Šolske obveznosti so jim dnevno vzele tudi več kot 14 ur, pravi mama, ki je dolgo prosila šolo, naj ima več razumevanja za okoliščine, v katerih se otroka šolata.

"Sin težko piše, zato moram namesto njega pisati jaz. Vsa navodila bi morali natisniti v bistveno večji pisavi, a nismo imeli tiskalnika. Dokler so bile občinske meje odprte, smo lahko zanj prosili znance, a se jih je v petek, ko smo liste dobili, nabralo tudi več kot 60. Vsakega je bilo treba obrezati, nalepiti v zvezek, opraviti zadano nalogo, sinu razložiti novo snov, se naučiti. Ko so se meje zaprle, smo bili še brez tega. Zatikalo se je tudi na spletu. Včasih je prišel na vrsto za učiteljičino pomoč šele ob 21.00, ko bi moral že v posteljo. Do razlage v spletni učilnici nismo mogli, ker je sošolec zanalašč zablokiral dostop. Težko je bilo, ker smo hkrati poslušali očitke, da se nočemo niti potruditi, da bi se sin vključil v videopovezavo."

Brez računalnikov, tiskalnika, strokovne pomoči – a z enakimi zahtevami kot pri tistih, ki to imajo

"Tudi hči, ki sicer dobi veliko dragocene pomoči v šoli in v dijaškem domu, je bila v zadnjih mesecih povsem odvisna od moje pomoči. Nenehno ji je treba brati, ker zaradi disleksije ne zmore sama, nenehno nadzirati opravljanje nalog, ker ji diskalkulija onemogoča tudi pisanje števil. Od jutra do večera sem bila razpeta med njima. A tudi noč nama ne prinese počitka, vsaj na dve uri ga moram tudi obračati v postelji, da ne pride do preležanin."

Ob šoku, ki ga je prinesel nov način poučevanja za vse, so pozabili na otroke, ki jim starši doma ne morejo nadomestiti vsega, kar jim lahko omogoči šola, opozarja sogovornica: "Nam bi že tiskalnik ogromno pomenil, ker bi lažje delali sproti. A žal ne morem kupiti ne tiskalnika ne barvnih kartuš, ki bi jih potrebovali, saj zaradi slabovidnosti in disleksije barve zelo veliko pomenijo in bi nujno potrebovali barvni tiskalnik. Mi pa že zdaj živimo ob pomoči humanitarnih organizacij, ker sem sama morala službo pustiti, ko se je rodil sin, ki potrebuje nenehno pomoč."

Če bo šolanje znova na daljavo, potrebujejo povsem drugačno organizacijo

Nekoliko lažje je bilo, ko so dobili dodatne računalnike in sta otroka lahko dobila pomoč na daljavo prostovoljnih inštruktorjev iz ZPM Ljubljana Moste - Polje.
Šolsko leto je zdaj za oba uspešno končano in mama ne želi niti razmišljati, da bi jeseni na tak način morali začeti znova. Tudi zato, ker poletje v tej družini nikakor ni čas počitka.

"Poletja mi nimamo. Julija postorimo doma stvari, s katerimi smo odlašali, avgusta sina čakajo terapije, vsak dan dve uri. Vse samoplačniško, vse leto varčujemo za to. Počitnic mi že lep čas nimamo," sklene samohranilka s štirimi otroki.

Šola na daljavo povzroča razlike in obstoječe še poglablja

Družin, ki jim je šolanje na daljavo prineslo popolnoma nove težave, je veliko. Samo v ZPM Ljubljana Moste - Polje so podarili več kot 700 računalnikov, brezplačne inštrukcije je ponujalo več kot 60 prostovoljcev, a nemalo družin vsej pomoči navkljub ni zmoglo pomagati otrokom pri sledenju zahtev. Ne gre le za otroke iz socialnega dna, ki so ostali brez najosnovnejšega oz. za otroke iz družin, ki so v minulih mesecih izgubile eksistenco. Šolanje na ta način je zelo prizadelo tudi otroke, ki jim starši iz kakršnih koli razlogov niso mogli pomagati, otroke, ki tudi sicer potrebujejo veliko specialno-pedagoške pomoči, otroke s težavami v duševnem zdravju in take, ki živijo v izredno nespo...

bookmark
plus icon
share episode
Otroci so bili v letošnjem šolskem letu prikrajšani za veliko ur telesne aktivnosti, zato profesor Gregor Starc s Fakultete za šport napoveduje, da se bo jeseni veliko šolarjev v šolske klopi vrnilo z gibalnimi težavami.

Otroci so bili v letošnjem šolskem letu prikrajšani za veliko ur telesne dejavnosti, zato profesor Gregor Starc s Fakultete za šport napoveduje, da se bo jeseni veliko šolarjev v šolske klopi vrnilo z gibalnimi težavami

Otroci, ki so se rodili v 80. letih, so imeli gibalno učinkovitost še na Gaussovi krivulji. Tisti, ki pa so se rodili v drugi polovici 80. in do sredine 90. let ter so hodili v šolo že v samostojni Sloveniji, pri njih se je vse skupaj zelo premaknilo, nastala je pozitivna porazdelitev. Povečal se je delež tistih, ki so nizko gibalno učinkoviti. Neenakosti, ki se kažejo v družbi, se tako kažejo tudi v razvoju otrok.

Ali se starši zavedajo, kako pomembno je gibanje za otroka in ga spodbujajo pri tem, ali pa se jim to ne zdi pomembno in se s tem ne ukvarjajo in jim je čisto fino, da na kavču igrajo playstation.” – Gregor Starc, Fakulteta za šport

Otrok staršev, ki si ne morejo privoščiti, da bi ga poslali v šolo v naravi ali vpisali na obšolske dejavnosti, izgublja možnosti gibalnega razvoja. Tudi ko odraste, zelo verjetno ne bo športno aktiven. Zelo verjetno bo bolj pasiven kot drugi. Mogoče bo imel zaradi tega povišano telesno maso ali druge zdravstvene težave. Že s tega vidika je deprivilegiran. Z drugega vidika, ki je včasih še pomembnejši, s socialnega vidika, bo pa takšen otrok še bolj izključen. Vsi otroci se bodo imeli o čem pogovarjati, ko bodo prišli domov iz šole v naravi. Ta otrok bo lahko povedal le, kaj je delal, ko je bil doma. Tudi letošnji primer je zelo netipičen.

Pričakujem, da bomo dobili dva scenarija. Otroci, ki so bili že prej zelo dejavni, bodo zdaj čez počitnice še dejavnejši, drugi del populacije, ki pa že prej ni bil dejaven, bo še bolj nedejaven in tukaj se bo verjetno razlika med otroki dejavno povečala.

Slovenski izobraževalni sistem je z vidika vključevanja športne vzgoje in dejavnosti dober. Zaradi tega so razlike med otroki veliko manjše, kot bi bile sicer. Če bi v Sloveniji imeli sistem, kot ga imajo druge države in veliko privatnih šol, potem bi bile razlike med otroki ogromne. Lahko bi govorili o dveh vzporednih svetovih.

bookmark
plus icon
share episode
Doba korone je bila velik naravni eksperiment, ki se je zgodil brez priprave in v katerem so se otroci z odpovedovanjem stikov in drugih življenjskih stalnic zelo prilagodili. Epidemija pa je razkrila številne ranljive skupine – pri otrocih so to tudi tisti iz socialno ranljivih okolij, tisti z anksioznimi motnjami in avtizmom, ki se s težavo vračajo v običajno življenje in družine z zelo zahtevnimi otroki. Za nekatere otroke je bilo tako nevzdržno, da so potrebovali tudi psihiatrično pomoč, značilnosti korona dobe opisuje vodja Službe za otroško psihiatrijo pri Pediatrični kliniki v Ljubljani dr. Marija Anderluh.

Obravnava otrok šele po poskusu samomora je prepozna in znak, da je za takim otrokom več let, ko mu nihče ni pomagal, tak otrok pa družbo dolgoročno stane desetkrat več

Doba korone je bila velik naravni eksperiment, ki se je zgodil brez priprave in v katerem so se otroci z odpovedovanjem stikov in drugih življenjskih stalnic zelo prilagodili. Epidemija pa je razkrila številne ranljive skupine – pri otrocih so to tudi tisti iz socialno ranljivih okolij, tisti z anksioznimi motnjami in avtizmom, ki se s težavo vračajo v običajno življenje, in družine z zelo zahtevnimi otroki. Za nekatere otroke je bilo tako nevzdržno, da so potrebovali tudi psihiatrično pomoč.

Da v prihodnosti kot družba ne bi plačevali strahovite cene danes spregledanih otrok, se kot možna rešitev ponuja vzpostavitev ministrstva, specializiranega za revščino otrok. Obstaja že na Novi Zelandiji, kjer se je obneslo kot dobra praksa. Slovenska praksa je drugačna, že dve leti ne uresničujemo niti že sprejetega Nacionalnega programa duševnega zdravja, otroci na strokovno pomoč čakajo mesece, opozarja dr. Marija Anderluh, vodja Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

"Takšno čakanje na pomoč je za otrokov razvoj izjemno dolga doba. Tudi pred epidemijo so bile službe, ki se ukvarjajo s pomočjo otrokom, premalo dostopne. Otroci so čakali na klinično pomoč po tri mesece, na pedopsihiatra tudi pol leta."

Pomemben oblikovalec otrokovega razvoja je izobrazba. Šola bi lahko z razvijanjem avtentičnih odnosov, časom za vzgojo in z iskrenim zanimanjem za otroke in njihove stiske postala varna mreža tudi za najranljivejše med njimi. Pomembno je zavedanje, da tega vsem otrokom ne omogoča niti lasten dom. Na to morda kaže tudi povečano število poskusov samomora ali samomorilnih misli med mladostniki.

"Mislim, da imamo veliko dobrih rešitev, ki potrebujejo uresničitev in politične odločitve. Ne si zatiskati oči pred tem delom naše družbe, pomembno jih je videti, premisliti in sprejeti odločitve. To ni sramota, sramota je tega ne videti."

Zato zdaj, ko učiteljem za blaženje novonastalih neenakosti in stisk ni ostalo veliko časa, nikakor ni čas za brezglavo lovljenje zadostnega števila ocen, je prepričana dr. Marija Anderluh.

Vsi, ki bi želeli prispevati v sklad Botrstva za pomoč otrokom, lahko to storite s poslanim SMS-om s ključno besedo BOTER5 na 1919 in v sklad programa Botrstvo prispevate 5 evrov. Če bi želeli nameniti več, lahko to storite z nakazilom, pri tem uporabite spodnje podatke.

Podatki za UPN
bookmark
plus icon
share episode
Dva in pol meseca pa sta na družinah, ki so že pred korona obdobjem težko živele, pustile še drugačne posledice. Ljudem v stiski so vseskozi pomagali tudi številni prostovoljci in nevladne organizacije, med njimi tudi ZPM Ljubljana Moste-Polje. Družine so se zelo različno spopadale s pomanjkanjem osnovnega, z izgubo službe, morda celo vsega dohodka, s strahom pred prihodnostjo, pravi Monika Erjavec Bizjak, ki jim je bila s psihosocialno pomočjo preko telefona vseskozi na voljo. Zelo pomembno je bilo tudi, kako so bili urejeni družinski odnosi že pred krizo in kako so bili ljudje opremljeni za soočanje z različnimi stiskami. Vsi, ki bi želeli prispevati v sklad Botrstva za pomoč otrokom, lahko to storite s poslanim SMS s ključno besedo BOTER5 na 1919 in v sklad programa Botrstvo prispevate 5 eur. Če bi želeli nameniti več, lahko to storite z nakazilom, pri tem uporabite spodnje podatke.

Deset tednov je na družinah, ki so že pred epidemijo bolezni težko živele, pustilo še drugačne posledice

Uraden konec epidemije za vse tiste, ki so izgubili zaposlitev, zaslužek, prihodnost, ki jih čakajo položnice, krediti in velikanska negotovost, ne pomeni pomembnega olajšanja, prej nasprotno – s koncem epidemije se sprošča tudi moratorij na izvršbe, upniki bodo imeli manj potrpljenja in več vzvodov za izterjavo dolga, marsikoga čakajo nepoplačani krediti. Dva meseca in pol pa sta na družinah, ki so že v obdobju pred koronavirusom težko živele, pustila še drugačne posledice. Ljudem v stiski so vseskozi pomagali tudi številni prostovoljci in nevladne organizacije, med njimi tudi ZPM Ljubljana Moste Polje.

"Velika razlika je, če otrok hodi v šolo in ima subvencionirano malico, nekateri tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Zdaj pa je vse to padlo na breme staršev in so morali zagotoviti toliko obrokov vsakodnevno za svojo družino. Velika stiska je, če ne moreš iti v trgovino in kupiti, kar bi si želel."Monika Erjavec Bizjak

Družine so se zelo različno spopadale s pomanjkanjem osnovnega, z izgubo službe, morda celo vsega dohodka, s strahom pred prihodnostjo, pravi Monika Erjavec Bizjak, ki jim je bila s psihosocialno pomočjo po telefonu vseskozi na voljo. Zelo pomembno je bilo tudi, kako so bili urejeni družinski odnosi že pred krizo in kako so bili ljudje opremljeni za spoprijemanje z različnimi stiskami.

"V tem obdobju je bilo število uporabnikov od dvakrat do trikrat večje kot lani. To kaže na to, da je bilo veliko družin, ki niso zmogle kupiti hrane in osnovnih potrebščin, ki jih potrebuješ za življenje. Sram je bil zelo prisoten, ta krivda, da saj nam še ne gre tako slabo, bomo že nekako, ampak ko imaš enkrat ob sebi otroke, takrat si ne moreš dovoliti, da bo že nekako. Moraš poskrbeti za njih, moraš zagotoviti hrano, da jim lahko s čim postrežeš."

Šola na daljavo je nekaterim pomenila oporo, rutino, znak normalnosti, morda celo olajšanje, ker niso doživljali ustrahovanj sovrstnikov ali pritiska nenehnih ocenjevanj, drugim je bila ob spopadanju z vsemi težavami le še ena od tistih, ki jim jemlje voljo do življenja. Največja teža ukrepov pa je sedla na ramena tistih otrok, ki so imeli resnejše psihične ali učne težave že prej. Z vrnitvijo v šole bodo učitelji dobili veliko vlogo pri tem, kako bodo otroci predelali dobo korone. S posledicami, ki šele pridejo, pa se bodo najmočneje spopadali centri za socialno delo in nevladne organizacije. Te kljub svoji izjemno pomembni vlogi sploh v kriznih časih tudi same čutijo grožnje za lastno eksistenco, številni pa se bojijo tudi, da bo donatorskih sredstev občutno manj.

"Ključno je, kaj se bo zgodilo v nadaljnjem obdobju. Dva meseca in pol ni dolga doba, če se bodo zdaj ljudje ustrezno odzvali, ko se bodo otroci začeli vračati. Če se bodo našli ljudje, ki bodo znali z otroki, ki so doživeli ta manko, tudi to predelati, se z njimi pogovarjati, ovrednotiti zadeve, potem ne bo hudih posledic. Če pa bodo spet spregledani, pa je to lahko dolgoročni problem."

Monika Erjavec Bizjak dodaja, da morajo v nevladnih organizacijah, ki skrbijo za pomoč ljudem v stiski, ostati pozitivni in verjeti, da se bodo stvari odvijale v pravo smer, saj delajo z ljudmi, ki so obupali in ne vidijo rešitve: "Če bomo obupali tudi mi, kako jim bomo potem lahko pomagali? Mi moramo biti tisti, ki dajemo moč ljudem, ker k nam pridejo po pomoč."

Vsi, ki bi želeli prispevati v sklad Botrstva za pomoč otrokom, lahko to storite s poslanim SMS-om s ključno besedo BOTER5 na 1919 in v sklad programa Botrstvo prispevate 5 evrov. Če bi želeli nameniti več, lahko to storite z nakazilom, pri tem uporabite spodnje podatke.

Podatki za UPN
bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

05/25/20 • 12 min

Po dijakih zadnjih letnikov in šolarjih prve triade so se danes v šole vrnili še devetošolci. Za njimi je devet tednov šolanja oz. poskusov šolanja na domu. Vsekakor je bil to čas, ko so brez ustrezne podpore in pomoči strokovnih služb ostali tisti, ki jo najbolj potrebujejo. To sicer lahko dobijo pri različnih organizacijah, tudi takih, ki delujejo znotraj Centrov za socialno delo in delujejo na več kot tridesetih lokacijah po vsej Sloveniji.

Za devetošolci je devet tednov šolanja ali poskusov šolanja na domu ter čas, ko so brez ustrezne pomoči strokovnih služb ostali tisti, ki jo najbolj potrebujejo

Otrokom in mladostnikom pomoč pri učenju ponujajo tudi različne organizacije, ki delujejo znotraj Centrov za socialno delo in delujejo na več kot tridesetih lokacijah po Sloveniji. V ljubljanskih Fužinah deluje center Cona Fužine, ki s še dvema sorodnima dnevnima centroma za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju skrbi za otroke in mladostnike med desetim in devetindvajsetim letom, a v praksi zatočišče, podporo, spodbudo in pomoč pri njih dobivajo tudi mlajši, ki živijo v razmerah, v katerih vsega naštetega nimajo. Cona Fužine je bila med epidemijo zaprta, pomoč je ponujala le po spletu, a v okrnjenem in omejenem obsegu.

“Prvih štirinajst dni, tri tedne, mogoče celo ves mesec, smo se borili z osnovami. Zagotoviti prehrano, pomagati priti do elektronske opreme in drugih stvari. Da je bilo poskrbljeno za osnovno preživetje.”Metka Čermelj, Cona Fužine

Skušali so pomagati prek vseh razpoložljivih virov, od Facebooka, elektronskih sporočil, aplikacij Skype in Zoom vse do Instagrama v želji, da bi izpeljali prostočasne dejavnosti, a njihovi uporabniki po njih niso imeli želje, saj so se ves čas ukvarjali z delom za šolo, Čermeljeva pravi, da je bilo zmede ogromno, spraševali so se, koliko je prav, da naredijo, in kaj se bo zgodilo, če šolarji ne bodo naredili vseh zahtevanih stvari:“Ko sem z otrokom delala prek Facebooka, sva se eno uro učila risati štirikotnik s šestilom, a v eni uri je bilo efektivnih pet minut. Otrok je od mene odšel razočaran, razočarana sem bila jaz.” Meni, da je bilo skrbi za šolo preveč in bi se morali bolj posvečati temu, da bi otroke spraševali, kako so, kako se počutijo in kako zmorejo.

“Vsi smo se morali navaditi, kako je biti 24 ur na dan s svojimi družinskimi člani. Kjer so stvari nefunkcionalne, tam se tega ne da navaditi.”

“Ko sem navezala stik z učiteljico, svetovalno delavko in povedala konkretno, zakaj otrok ni ničesar napisal, takrat je razumevanje vedno bilo. Ampak to so otroci, ki imajo zagovornika. V veliko primerih, s katerimi se ukvarjamo mi, starši ne morejo biti njihovi zagovorniki,” pojasnjuje Metka Čermelj, ki pravi, da bodo razlike med otroki po obdobju šolanja na daljavo ogromne, tudi pri opravljanju mature, saj so bile njihove možnosti za pripravljanje neprimerljive.

“Pri mladostnikih je en dan, en teden ali en konec tedna dovolj. Ne znam si predstavljati, kaj vse so doživeli. Niso se pripravljeni zelo veliko pogovarjati o tem. Iz tega lahko izidemo kot travmatizirana družba in najbolj me je strah, ali bomo znali odgovoriti na travme. Pomemben del življenja otrok je šel mimo, pa jih nihče ne vpraša, kako so ga preživeli.”

bookmark
plus icon
share episode
Dva meseca učenja od doma bosta za večino otrok najbrž kmalu le zanimiv spomin na nenavaden družinski čas. Za otroke, ki jim šola ali dijaški dom pomenita pobeg od stisk, nespodbudnih domačih razmer, razpadlih družinskih odnosov, strahu, kričanja in pomanjkanja najosnovnejšega, pa je bila to dolga in boleča doba, ki je znova razgalila, v kako drugačnih razmerah živijo otroci in kako ključne so te v času šolanja na daljavo.

Nihče ne ve, kaj vse se je dogajalo v teh tednih doma, koliko otrok je živelo v nespodbudnih družinskih razmerah, v strahu. Znova se je izkazalo, kako so predvsem družinske razmere ključne za uspešnost šolanja na daljavo

“Ko smo izvedeli, da je oči zbolel, smo se obremenjevali in razmišljali, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Če bo preživel. Vse razmišljaš. Čeprav nekdo misli, da kot mlad človek ne veš, kaj je pritisk, kaj je stres, jaz mislim, da ni tako. Vseeno to vpliva, to imaš v glavi, ne moreš se normalno sprostiti in posvetiti svojemu cilju.”

Naš sogovornik, zdaj že polnoletni dijak, je zagotovo med tistimi, katerih domače razmere res močno vplivajo na uspešnost in motivacijo za opravljanje šolskih obveznosti. Ko ne dela honorarno, je namreč na voljo staršem.

“Pri očetu je bolezen že toliko napredovala, da je izgubil veliko telesne mase, zato težko hodi. Je tudi astmatik in če dobi napad, je težava, ker so mu odstranili polovico pljuč. On ne more pomagati mami, ona ne more pomagati njemu, zato skrbim za oba. Mami ima hrbtenico v slabem stanju in je že skoraj invalidka. Poskušamo, da vseeno čim več uporablja invalidski voziček.”

Toda pred dobrima dvema mesecema se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, dober mesec je preživela v bolnišnici, domov je prišla z zahtevno diagnozo.

“Ugotovili so, da ima raka na pljučih in bezgavkah. Težava je, ker je to razširjeno po celih pljučnih bezgavkah, bolezen je hitro napredovala. Začela je dobivati biološko kemoterapijo in se borimo. Prva dva tedna sta bila stresna, saj so bile to hude bolečine, to je tako zdravilo, ko človek ni pri zavesti, zato potrebuje štiriindvajseturno oskrbo. Si zraven nje in jo tolažiš, si psihična in fizična opora.”

Tako v manjšem blokovskem stanovanju komaj polnoleten edinorojeni skrbi za preživetje in zdravstveno oskrbo dveh zelo bolnih staršev.

“Kuham največ v družini, sem naučen že iz otroštva. Opravljam hišna opravila. Res mi ni težko tega početi. Čistim, kuham, peljem ju k zdravniku, ko sem delal, sem pomagal še pri plačilu položnic in nabavi hrane. Fizično sem navajen delati, ko pa gresta spat, sem v sobi in razmišljam, kaj bo jutri, kaj pa če se zgodi, da kateri od staršev umre, kaj bo potem. To vseeno navleče neke posledice zate in bolj ko razmišljaš o tem, slabše je. Ne morem pa ne razmišljati o tem, ker te vseeno skrbi. Skušaš se zamotiti z drugimi stvarmi, greš na kakšen sprehod. Obenem se še šolam in res ni lahko.”

Šolarji in dijaki brez računalniške opreme za dostop do izobraževanja na daljavo

Tako kot naš sogovornik številni šolarji in dijaki niso imeli ne računalniške opreme ne znanja, kako z njo delati, ko so jo dobili. Težavo sta predstavljala dostop do interneta in tiskanje učnih listov, nekaterim učencem je obupno manjkala pomoč pri razumevanju snovi, delanju nalog, ostali so brez specialnopedagoške pomoči, ki jim jo zagotavljajo sicer že skoraj zloglasne odločbe. Za številne, predvsem molčeče, nevidne najstnike, ki o stiskah težko govorijo, nikoli ne bomo vedeli, skozi kakšen pekel so šli. Prostovoljci opozarjajo na družine, ki so ostale brez osnovne hrane, brez vseh sredstev za preživljanje, na družine, ki živijo v vlažnih, plesnivih in tako premajhnih stanovanjih, da lahko mladostniki spijo le pod kuhinjsko mizo. Številni bodo znova – kot se je to zgodilo že v prejšnji krizi – prevzeli nase strašansko breme preživetja svoje družine.

Med tistimi, ki je v času triletnega poklicnega izobraževanja, je tudi naš sogovornik. Več okoliščin je sovpadlo, da tretjega letnika lani ni zmogel končati, z očetovo invalidsko upokojitvijo se je zmanjšal tudi družinski dohodek:

“Nikoli nismo živeli v razkošju, vedno smo živeli skromno. Smo iz delovne družine, mami je delala v več službah hkrati. Ni nam težko delati. Tudi sam sem delal, ko sem se šolal, delal sem po šestnajst, osemnajst ur na dan. To je bila neka konstanta. Z minimalno pokojnino se ne da preživeti v teh standardih. Delati sem začel že v prvem letniku, takrat so bila to poletna dela in delo med vikendi. Zares pa sem prek študentskega servisa začel delati proti koncu drugega letnika. Do zdaj sem vseskozi delal, razen zdaj zaradi epidemije koronavirusa.”

Šolanje je lani dal na stran, da je lahko delal in preživljal družino

Šola je bila kolateralna žrtev, lani tretjega letnika ni izdelal in s tem šolanja ni končal, a bil je trdno odločen, da bo letos opravil manjkajoče predmete...

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

05/11/20 • 10 min

Med dejavnostmi, ki jih večgeneracijski centri po vsej Sloveniji nudijo mlajšim obiskovalcem, je vseskozi tudi učna pomoč. Tudi, ko je pouk še potekal normalno, je z razumevanjem snovi, zbranostjo, učnimi strategijami, motivacijo imelo težave veliko otrok. Mnogim starši ali sorojenci ne morejo pomagati, številni si ne morejo privoščiti plačane pomoči inštruktorjev in bi brez pomoči prostovoljcev težko zmogli šolske obveznosti. Zdaj, ko se je pouk popolnoma preselil med domače stene, pa so ti otroci ostali tudi brez pomoči učiteljev, specialnih pedagogov, psihologov in seveda tudi vrstnikov. Med številnimi prostovoljci, ki nudijo pomoč, so tudi prostovoljci, ki pomagajo otrokom iz VGC Skupna točka v Ljubljani. Jana Vidic se je pogovarjala z Estero Popovič, vodjo učne pomoči in drugih dejavnosti v Večgeneracijskem centru Ljubljana.

Med dejavnostmi, ki jih večgeneracijski centri po vsej Sloveniji ponujajo mlajšim obiskovalcem, je tudi učna pomoč, ki te dni poteka ob pomoči različnih spletnih aplikacij

Med dejavnostmi, ki jih večgeneracijski centri po vsej Sloveniji ponujajo mlajšim obiskovalcem, je vseskozi tudi učna pomoč. Tudi ko je pouk še potekal normalno, je z razumevanjem snovi, zbranostjo, učnimi strategijami, motivacijo imelo težave veliko otrok. Številnim starši ali sorojenci ne morejo pomagati, številni si ne morejo privoščiti plačane pomoči inštruktorjev in bi brez pomoči prostovoljcev težko zmogli šolske obveznosti. Zdaj ko se je pouk popolnoma preselil med domače stene, pa so ti otroci ostali tudi brez pomoči učiteljev, specialnih pedagogov, psihologov in seveda tudi vrstnikov.

Učna pomoč te dni poteka na daljavo, a tako učitelji kot inštruktorji niso dobili nobenih natančnih navodil, kako naj poučevanje in pomoč potekata, učenci iz šol dobivajo zelo raznovrstne različice tega, kar naj bi nadomeščalo pouk. Težko je tudi, če otroci nimajo ustrezne računalniške opreme, če jo hkrati uporabljajo vsi otroci v družini, ali pa nimajo znosne spletne povezave. Takšne težave se v normalnih razmerah razrešijo ali vsaj omilijo, ko pouk poteka v šoli, saj so tam dostopni enaka oprema, enaka prehrana, ista učiteljica, na voljo je dodatna učna pomoč, vsem so na voljo knjige in pripomočki, ki jih nekateri doma nimajo.

“Najbolj me skrbi za tiste, ki nimajo nikogar, s komer bi se lahko pogovarjali, in za takšne, za katere starši poročajo, da zelo veliko spijo. Verjetno se bodo poznali tudi kakšni strahovi pred dotikanjem in objemanjem,” svoje skrbi o stanju otrok v tem času in po tem, ko se bodo zopet vrnili med ljudi, pojasnjuje Estera Popovič, vodja učne pomoči in drugih dejavnosti v Večgeneracijskem centru Ljubljana

“Opažam, da je vsem že težko. Težko je inštruktorjem in učiteljem, težko je otrokom in staršem. Vsi smo že utrujeni od te tehnologije.” – Estera Popovič

“Vseeno znamo držati skupaj. Tisti ljudje, ki so pripravljeni pomagati, so tukaj in so na voljo. Vesela sem, da so prostovoljci še vedno z nami, otrokom smo lahko pokazali, da smo še vedno tukaj, ne glede na to, kaj se bo zgodilo,” še dodaja Popovičeva.

In kaj so tiste stvari, ki se jih bomo po njenem mnenju iz koronakrize naučili?

“Solidarnost, empatija in to, da znamo sodelovati.”

Hvala vsem, ki pomagate otrokom in mladostnikom pri premagovanju šolskih težav, in vsem, ki na kakršen koli način pomagate ljudem v stiski. Kljub sproščanju ukrepov se številne težave ne bodo zmanjševale, prav nasprotno. In pomoč med ljudmi je in bo ena najpomembnejših lekcij koronskih, še bolj pa postkoronskih časov. Hvala tudi vsem donatorjem, ki so darovali računalniško opremo.

Tiste, ki bi želeli pomagati pri zagotavljanju botrovanja tistim otrokom iz Botrstva, katerih botri tega plačila ne zmorejo več, pa spomnimo na možnost donacije 5 evrov s poslanim SMS-om z geslom BOTER5 na številko 1919.

bookmark
plus icon
share episode
Med maturanti, ki so nestrpno čakali na današnje rezultate mature, je bila tudi Ana. Čeprav je zelo uspešna dijakinja brez učnih težav, je bilo šolsko leto, v katerem je končala splošno gimnazijo, tudi zanjo izjemno naporno. V družini je namreč šest otrok, zato je bilo šolanje na daljavo, vključno s pripravami na maturo, izjemno stresno. In še nikoli ni bil uspeh dijakov tako zelo odvisen od tega, v kakšnih razmerah in življenjskih okoliščinah živi njegova družina.

Pogoji za pripravo na maturo so bili letos izjemno odvisni od okoliščin, ki jih je imel dijak doma, številni so ostali brez dodatne pomoči in razlage

Med maturanti, ki so nestrpno čakali na današnje rezultate mature, je bila tudi Ana. Čeprav je zelo dobra dijakinja brez učnih težav, je bilo šolsko leto, v katerem je končala splošno gimnazijo, tudi zanjo izjemno naporno. V družini je namreč šest otrok, zato je bilo sodelovanje na daljavo, vključno s pripravami na maturo, izjemno stresno. Težave šolarjev in dijakov, predvsem tistih v zaključnih letnikih, so bile po njenem mnenju bistveno podcenjene.

"Doma nimamo tiskalnika in nismo imeli dovolj računalnikov, da bi lahko vsi normalno sledili pouku. Sama sem zato obveznosti, vključno s pisanji testov in nalog, opravljala prek telefona. Težava je tudi tiskanje, saj tudi če bi imeli tiskalnik, je to nepredstavljiva količina papirja in barve. Je sploh kdo pomislil na to? Starejši otroci v družinah smo morali prevzeti skrb za mlajše, za razlage, delanje nalog, tudi za gospodinjstvo. Čeprav sem skušala zahteve učiteljev izpolnjevati sproti, jih je bilo toliko, da sem bila v nenehnem zaostanku. Tudi zato se je zaključno ocenjevanje zavleklo v drugo polovico maja, nekateri so bili ocenjevani še po 20. maju, medtem ko je v običajnih letih ocenjevanje zaključeno do konca aprila in je ves preostali čas namenjen pripravam na maturo. Letos je bilo vse drugače in podajanje snovi prek spleta je nekaj povsem drugega kot v živo. Srečanja prek aplikacije Zoom so lahko trajale največ 40 minut, saj se ta potem izklopi, mi pa smo porabili vsaj 10 minut, da smo se sploh uspeli priklopiti. Tako podajanje snovi še zdaleč ni tako učinkovito kot je poučevanje v razredu. Najbolj prikrajšani pa so bili tisti, ki potrebujejo dodatno pomoč. Ostali so skoraj povsem brez nje. In kljub vsem pozivom dijakom, naj se zaradi naštetega izvajanje mature vsaj prilagodi, je bila matura povsem enaka kot prejšnja leta. Na moji poli je bil natisnjen datum 5. maj, čeprav smo ga pisali bistveno kasneje. Meni se to ne zdi pravično: mlade se vedno poziva, naj se čim bolj vključujemo v politiko. Ko pa smo res prosili za pomoč in razumevanje, pa se nas ni uslišalo."

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

Featured in these lists

 • FAQ

  How many episodes does Botrstvo have?

  Botrstvo currently has 224 episodes available.

  What topics does Botrstvo cover?

  The podcast is about News and Podcasts.

  What is the most popular episode on Botrstvo?

  The episode title 'Botrstvo: Počitniška letovanja' is the most popular.

  What is the average episode length on Botrstvo?

  The average episode length on Botrstvo is 10 minutes.

  How often are episodes of Botrstvo released?

  Episodes of Botrstvo are typically released every 7 days.

  When was the first episode of Botrstvo?

  The first episode of Botrstvo was released on Jul 23, 2018.

  Show more FAQ

  Toggle view more icon

  Comments

  0.0

  out of 5

  Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
  Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
  Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
  Star filled grey IconStar filled grey Icon
  Star filled grey Icon

  Rating

  Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

  Review or comment on this podcast...

  Post

  External Reviews

  Imported reviews from Apple Podcasts.
  Generate a badge

  Get a badge for your website that links back to this

  Select type & size
  Open dropdown icon
  share badge image

  Copy