goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Betaniapodden - en LSS pod

Tomas och David

En podcast om LSS för alla som är intresserade av att reflektera i mötet med människor.
share icon
not bookmarked icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Betaniapodden - en LSS pod Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

episode art

Hemma hos Max & Märta

Betaniapodden - en LSS pod

play

06/23/20 • 20 min

Vi besöker Max & Märta som bor tillsammans i en av Betaniahemmet gruppbostäder för att prata om hur det är att bo ihop och livet i stort. David efterfrågar Skilda världar-boxen åt Max och undrar vad det svåraste med att att bo på en gruppbostad är. Tomas efterfrågar tips på hur personalen kan gå tillväga för att göra ett bra jobb. Märta konstaterar att balans är viktigt i livet men att det ibland är svårt att uppnå samt att livet är en skola för att man lär sig saker hela tiden och Max nickar instämmande. Vi pratar också om boendestöd, personal, arbete, veckoschema, bemötande, lön, filmintresse och att möta människor med ett leende.

Trevlig lyssning!

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

06/09/20 • 27 min

Vi bjuder tillbaka Joakim Broljung, pratar kort om läget med världens bästa Alfons och följer sedan upp avsnittet om fingertoppskänsla. David noterar att det skulle bli konstig stämning om han plötsligt skulle börja överösa Joakim med en massa kärlek, som exempel på en osund relation. Tomas lyfter faran med att ge för mycket av sig själv som personal och Joakim berättar om vad han anser vara "klappa-på-huvudet"-metodik. Vi pratar också om motivation, lågaffektivt bemötande, LSS, prestigelöshet, ärlighet, tillit och vikten av medvetna och aktiva chefer.

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

05/26/20 • 25 min

Vi bjuder in den nyligen tillsatta enhetschefen Sofia för att prata om lågaffektivt bemötande i vad vi utgår ifrån är del 1 i detta stora och mycket intressanta ämne. Tomas gör sak av personaltryggheten som en väl utarbetad metod kan utgöra om man får avföring kastad mot sig. David återanvänder Joakim Broljungs anekdot om "Roy och Roger-duschen" från avsnittet om fingertoppskänsla för att belysa hur man kan göra ett moment begripligt, hanterbart och meningsfullt för brukaren. Och Sofia bjuder på en tydliggörande husmetafor som ringas in av en frodig trädgård och tillhörande staket. Vi pratar också om hantering, utvärdering, kartläggning, PERMA och studio III bland mycket annat. Trevlig lyssning!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

Manipulation

Betaniapodden - en LSS pod

play

05/12/20 • 23 min

Tomas tar på sig sina socialpedagogiska glasögon för att nyansera begreppet manipulation. David understryker vikten av att lämna ifrån sig makten till brukaren samt belyser den inneboende bristen på laddning av begreppet manipulation. Vi pratar också om systemvärld, omsorgsarena, livsvärld, strategiska handlingar och relationer.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

04/28/20 • 25 min

Vi bjuder in neuropsykologen Juulia Järvdike som berättar om arbetet på WeMind och hur de arbetar med att ställa diagnoser inom autism och adhd. David pekar på det mycket relevanta föräldraperspektivet och Tomas lyfter in begreppet samsjuklighet. Vi pratar också om screening, bedömningssamtal, begåvning, repetetiva beteenden, rutiner, diagnostiska intervjuer och vilka kriterier man tittar på, bland mycket annat.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

Autism med Philip Ashton

Betaniapodden - en LSS pod

play

04/14/20 • 24 min

Vi bjuder in medarbetaren Philip Ashton och pratar om autism, neurovetenskap och Philip själv. David får stöd för idén om att många beteenden hos människor med autism är verktyg för att lösa situationer och Tomas imponeras av bilden av autismspektrumet som ett landskap. Vi pratar också bland mycket annat om ansikten, pareidoli, sensorisk känslighet, processer i hjärnan, Olga Bogdashina och medvetandetillstånd.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

Reflektion kommunikation samverkan

Betaniapodden - en LSS pod

play

03/31/20 • 19 min

Vi firar tio fyllda avsnitt med att, helt utan gäster, se tillbaka på vad vi gjort, var vi har hamnat och var vi är på väg. David förklarar hur utveckling kan innebära stillastående och Tomas prövar sin eventuellt konkretiserande flödesmodell över vad vi i Betaniapodden egentligen sysslar med. Vi pratar också om drivkraft, förändring, språk och intresse.

Trevlig lyssning!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

Fingertoppskänsla med Joakim Broljung

Betaniapodden - en LSS pod

play

03/17/20 • 35 min

Vi bjuder tillbaka Joakim Broljung för att prata om det abstrakta begreppet fingertoppskänsla, med fokus på mötet med brukaren. Joakim delar med sig av sina erfarenheter och river av en anekdot om Roy, Roger, biltvätt, dusch och rakning. David ställer en fråga till om relationsstyrda metoder och Tomas kategoriserar sin familj helt onyanserat som teknologer eller humanister. Vi berör också lämplighet, talang, intresse, social kompetens, chefens ansvar och intuition.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

03/03/20 • 35 min

Vi bjuder tillbaka Ulla Adolfsson från Autism- och Aspergerförbundet som presenterar angelägenheten hon vill kalla nedmonteringen av LSS. David spekulerar kring risken med hemmablindhet och värdet av att lyfta blicken och Tomas vill vända på myntet och efterfrågar en mer positiv framtid. Vi pratar också lite om assistans, personalkläder, institutionalisering, fritid, hyrestak och medierapportering.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

Personporträtt: John Wennerlund

Betaniapodden - en LSS pod

play

07/07/20 • 16 min

Vi rundar av terminen med ett nytt programformat i vilket vi lyfter fram personer ur Betaniahemmets rika historia. I detta första avsnittet berättar vi om John Wennerlund som flyttande in till Betania som 4-åring i slutet av 50-talet.

Mycket nöje!

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Betaniapodden - en LSS pod have?

Betaniapodden - en LSS pod currently has 64 episodes available.

What topics does Betaniapodden - en LSS pod cover?

The podcast is about Society & Culture, Podcasts, Education and Autism.

What is the most popular episode on Betaniapodden - en LSS pod?

The episode title 'Hemma hos Max & Märta' is the most popular.

What is the average episode length on Betaniapodden - en LSS pod?

The average episode length on Betaniapodden - en LSS pod is 25 minutes.

How often are episodes of Betaniapodden - en LSS pod released?

Episodes of Betaniapodden - en LSS pod are typically released every 14 days.

When was the first episode of Betaniapodden - en LSS pod?

The first episode of Betaniapodden - en LSS pod was released on Nov 13, 2019.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Review or comment on this podcast...

Post

External Reviews

Imported reviews from Apple Podcasts.
Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy