Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Antijantepodden

Antijantepodden

Curious Creators

Antijantepodden er en podkast laget av Frode, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes. Vi intervjuer også utenlandske privatpersoner og fagpersoner som kan belyse de samme fenomenene som vi blir utsatt for i Norge. Dersom du er interessert i dette temaet, kan boken «Du skal lide for fellesskapet» kjøpes på antijanteboka.com.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Antijantepodden Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best Antijantepodden episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to Antijantepodden for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite Antijantepodden episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does Antijantepodden have?

Antijantepodden currently has 146 episodes available.

What topics does Antijantepodden cover?

The podcast is about Society & Culture, Documentary, Podcasts, Social Sciences and Science.

What is the most popular episode on Antijantepodden?

The episode title 'AJP 2 | Anne Syrstadeng: mistet sin stemme etter mobbing' is the most popular.

What is the average episode length on Antijantepodden?

The average episode length on Antijantepodden is 77 minutes.

How often are episodes of Antijantepodden released?

Episodes of Antijantepodden are typically released every 7 days.

When was the first episode of Antijantepodden?

The first episode of Antijantepodden was released on May 9, 2021.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet