Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano

Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano

Thru the Bible Cebuano

Ang nga programa nga kabahin sa ministeryong bulohaton nang Thru the Bible sa tibuok kalibutan. Ang seris niana sa orihinal gidisinyo ni Dr. J. Vernon McGee ug gipanghubad ug ge-adap sa dili moubos sa usa ka gatus (100) ka mga lenguahe ug pinulongan. Gituyo kini nga mahimong 30-minute programa sa radyo kada adlaw nga sistematikong magadala sa tigpaminawan sa tibuok Biblia. Ug karon mao usab gihapon kanang mga programaha ang anaa kaninyo sa online. Mapasalamaton kami nga gipili ninyo nga masayud pa gayud sa mga Pulong sa Dios pinaagi sa pagpaminaw niining mga programaha.Girekomendar nga maminaw kamo bisag usa lang ka programa sa matag-adlaw, Lunes ?? Bernes. Kun magapadayon kamo sa pagbuhat niana sa matag simana sulod sa lima (5) ka tuig, nan inyong matun-an gayud ang tibuok Biblia.
bookmark
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano Episodes

Goodpods has curated a list of the 10 best Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano episodes, ranked by the number of listens and likes each episode have garnered from our listeners. If you are listening to Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano for the first time, there's no better place to start than with one of these standout episodes. If you are a fan of the show, vote for your favorite Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano episode by adding your comments to the episode page.

No results found...

FAQ

How many episodes does Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano have?

Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano currently has 1067 episodes available.

What topics does Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano cover?

The podcast is about Christianity, Religion & Spirituality and Podcasts.

What is the most popular episode on Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano?

The episode title 'Henesis 19:6‑20:18' is the most popular.

What is the average episode length on Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano?

The average episode length on Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano is 30 minutes.

How often are episodes of Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano released?

Episodes of Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano are typically released every day.

When was the first episode of Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano?

The first episode of Ang Dan-ag sa Kamatuoran @ ttb.twr.org/cebuano was released on May 19, 2020.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet