goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

AICAST

Frank Vevle, Ishita Barua

I podcasten vil dere møte menneskene bak AI. Vi intervjuer utviklere, ledere, forskere og strateger, som jobber i alt fra startups, private selskaper, offentlig virksomhet til forskning og akademia. Podcasten gir dere intervjuene som gir en ny og inspirerende innsikt i arbeidet rundt kunstig intelligens. Målet er å fremme det viktige arbeidet som utføres av alle innenfor AI, ta pulsen på utvikling av nye og spennende tjenester og produkter, samt å diskutere de etiske problemstillingene og hvilke verdier som vi må innføre når vi tar AI i bruk.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 AICAST Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

I denne episoden møter vi Ivar Sagemo fra AIMS. AIMS har utviklet produkter som kan bidra til å forenkle hverdagen for datasenter
AICAST vil nå bli inndelt i flere temaer og fagområder, hvor vi snakker med mennesker som jobber med AI og ønsker å fremme arbeiedt med AI.
Vi i AICAST ønsker å belyse hvordan kunstig intelligens benyttes og hvordan satsningen på AI vil være positivt for oss mennesker.
Vi er også klar over hvilke farer som kan oppstå dersom vi bruker AI uten å ha ett helhetlig syn på AI.

play

10/24/21 • 35 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

What is the most popular episode on AICAST?

The episode title 'AITek; Hør Ivar Sagemo fra AIMS hvordan man løser overvåkning med AI for datasenter' is the most popular.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet