To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Liberté! Égalité! Fraternité!

Full rulle

01/31/22 • 43 min

Share icon

Det här är är historien om personlig assistans, Independent Living och pionjärerna bakom. Det här är historien om STIL. Det här är vår historia.

Om förra avsnittet fokuserade på rädslor och oro för potentiella problem med den personliga assistansen, får vi i den här episoden äntligen en välförtjänt paus från allt grubbel. Vi fokuserar på det positiva med assistansen: äntligen!

Personlig assistans är synonymt med frihet. Det är självbestämmande i lagtext. Istället för förmyndigande och institution har du nu rätt att bestämma hur ditt liv ska levas, vem som ska assistera dig, med vad, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt. Personlig assistans = ett liv på lika premisser.

Det här är avsnitt fem av sex av poddserien Pionjärerna. En poddserie producerad av och med STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, och Full rulle, en podcast av Tobias Holmberg och Emma Åstrand. Musik av Anders Åstrand och ljud bearbetat av Tomas Bolin. Tack till våra pionjärer: Adolf Ratzka, Bengt Elmén, Heléna Karnström, Susanne Berg och Wenche Willumsen.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy