To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Institutioner, depressioner och vanmakt

Full rulle

12/20/21 • 39 min

Share icon

Det här är historien om personlig assistans, Independent Living och pionjärerna bakom. Det här är historien om STIL. Det här är vår historia.
I det andra avsnittet är temat vad vi hade innan den personliga assistansen, nämligen institutioner. Vad är en institution? Hur fungerar mobila institutioner? Och vad är egentligen skillnaden mellan att leva institutionellt mot att leva självbestämt?
Pionjärerna berättar om överkörda intimitetsgränser, orimliga väntetider, makthierarkier och depression. Med mobila institutioner kunde man kanske överleva, men det var först med den personliga assistansen vi faktiskt fick leva.
Det här är avsnitt två av sex av poddserien Pionjärerna. En poddserie producerad av och med STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, och Full rulle, en podcast av Tobias Holmberg och Emma Åstrand. Musik av Anders Åstrand och ljud bearbetat av Tomas Bolin. Tack till våra pionjärer: Adolf Ratzka, Bengt Elmén, Heléna Karnström, Susanne Berg och Wenche Willumsen.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy