To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Elitfunkisarnas reform?

Full rulle

01/17/22 • 41 min

Share icon

Det här är är historien om personlig assistans, Independent Living och pionjärerna bakom. Det här är historien om STIL. Det här är vår historia.

Även om självbestämmande, egenmakt och mänskliga rättigheter kan tyckas vara något som vi alla borde vara överens om, är verkligheten (givetvis!) långt ifrån så enkel. Personlig assistans är något som inte bara bryts ner och ifrågasätts i vårt samhälle idag, utan assistansen mötte motstånd redan innan den ens lagstiftats. I avsnitt fyra av Pionjärerna får vi se hur ett sådant motstånd såg ut. Vad var man rädd för? Och varför?

Är personlig assistans bara till för elitfunkisar? Ska staten verkligen finansiera individer så till den grad som assistansen innebär? Och vad säger facket egentligen? Tänk också på de äckliga invaliderna...

(Tips för dig som är funkis: lyssna gärna samtidigt som du äter en bra glass. Emma röstar på tiramisusmak, Tobias går hellre för en klassiker, nämligen Magnum.)

Det här är avsnitt fyra av sex av poddserien Pionjärerna. En poddserie producerad av och med STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, och Full rulle, en podcast av Tobias Holmberg och Emma Åstrand. Musik av Anders Åstrand och ljud bearbetat av Tomas Bolin. Tack till våra pionjärer: Adolf Ratzka, Bengt Elmén, Heléna Karnström, Susanne Berg och Wenche Willumsen.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy