To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Jak pomáhá VR v psychologii? O digitálním designu v lékařské vědě s Martinem Zielinou

BlueGhost Update

12/06/22 • 30 min

Share icon

Jak může immerzivní médium tlumit bolest při lékařském ošetření? Jaký obsah ve VR nejvíce uklidňuje a jak se v medicíně měří a vyhodnocuje digitální design? O virtuální realitě, psychologii, datech a designu je rozhovor s Martinem Zielinou, přednostou Ústavu lékařské etiky 2. lékařské fakulty UK

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy