To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Co pozná vaše kamera? Jaké jsou možnosti a hrozby počítačového vidění

BlueGhost Update

05/10/22 • 38 min

Share icon

Na jakém principu funguje počítačové vidění? ? Jak je možné, že počítač dokáže rozpoznat nejen běžné předměty, ale i naše pohyby, gesta nebo jemnou mimiku? Jaké možnosti se otevírají a jaká nebezpečí nám hrozí? Na tyto a další otázky zazní odpovědi v rozhovoru Lukáše Pilky s interakčním designérem a specialistou na počítačové vidění Vojtou Leischnerem.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy