goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

At Bo

Den2Radio

Bæredygtighed i byer, bydele og boliger. Den2radio fokuserer i en serie på valg af energiløsninger, bæredygtige materialer, etiske og sociale overvejelser, alle aspekter indgår i en nødvendig recirkulation, både når der skal renoveres og bygges til fremtiden. Tilstrømning til byer og klimaforandringer lægger pres på udviklingen. Vi går i hælene på dansk byggeri, arkitektur og design for at...
share icon
not bookmarked icon

All episodes

Best episodes

Top 10 At Bo Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

episode art
play

01/30/19 • 48 min

Den2radio udforsker krav til fremtidens boliger i en nye serie ”At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed”. Den første udsendelse ”Hvad er bæredygtigt byggeri?”, sætter fokus på forskning, certificering, energi, renovering og internationalisering i samtaler med forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.
bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

01/13/18 • 39 min

Udsendelsen ”Byudvikling i Vand” handler både om bolig, byudvikling og bæredygtighed – på flere planer. Her involveres tilpasning til klimaforandringer, udstrakt brug af vedvarende energi, anvendelse af byggematerialer, der er smarte i forhold bygning i og på vand, men også gennemtænkt i forhold til natur og ressourceforbrug.
bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

01/05/18 • 47 min

Klodens ressourcer er under pres, der er efterspørgsel på innovative kreative løsninger, så der kan skabe byggeri og boliger, hvor alle led medtages - hele det grønne regnskab og den cirkulære økonomi, der går fra produktion af materialer og elementer til nedbrydning og genanvendelse. Boligsektoren og bankernes plads i samfundsøkonomien har relation til både de voldsomt stigende boligpriser i storbyerne, lånevirksomhed og...
bookmark
plus icon
share episode
I serien At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed har den2radio besøgt afdelingen ’Byg’ på Danmarks Teknisk Universitet for at høre om fremtidsperspektiver. Affald kan blive til nye byggematerialer. Opvarmning kan vi få fra solenergi og den kan opbevares i salt til der er brug for den. Det er Mark Dannemand, der fortæller om det, og Pernille Erland Jensen fra Zero Waste beretter om forskning i affald til brug for nye bygningsmaterialer -...
bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

09/02/17 • 61 min

I den2radio’s serie ’AT BO - bolig, by og bæredygtighed’ tager den2radio denne gang fat på den almene bolig. Vi spørger hvorfor boligbyggeriet støttes med offentlige penge, hvad har udviklingen været i den type boliger - og ikke mindst har den almene bolig en fremtid?
bookmark
plus icon
share episode
Den2radio har været i Gellerupparken og Toveshøj i Århus for at høre om optakten til en stor forandringsstrategi og helhedsplan, der fysisk og socialt skal forbedre det udsatte boligområde, så det kommer på højde med andre områder i Århus. I dag er der 90 % skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk, uddannelsesniveauet er lavt eller ikke-eksisterende og arbejdsløsheden stor og fysisk er...
bookmark
plus icon
share episode
Den2radio har været på besøg i Frederikssund kommune, her er der ved at vokse en hel by op på den bare mark og når den er færdig om 20 - 30 år, er der plads til 20.000 beboere. Der vil bl.a. være børneinstitutioner, idrætsfaciliteter, skole, virksomheder, kommunale arbejdspladser, bibliotek, butikker. Hør hvordan de store visioner frem skrider frem?
bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

06/12/17 • 46 min

Denne uges tema i serien ”At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed” er: Byhaver – nede på jorden. Vi skal høre om forvandlingen fra kongelig enghave udenfor hovedstaden til et centralt Københavner-kvarter med en blanding af virksomheder, togbaner, veje og grønne haveforeninger. den2radio har besøgt haveforeningen Frederikshøj i Københavns sydvestlige kvarter, en haveforening, der på mange måder fungerer som en...
bookmark
plus icon
share episode
Bydelen Nærheden tæt på Hedehusene skal være et eksempel på Fremtidens forstad, hvor der skal gøres noget ud af fællesområderne. Det skal være "socialt bæredygtigt". Den2radios serie At bo, om bæredygtigt byggeri.
bookmark
plus icon
share episode
Større og større social ulighed og indeklemte betonblokke er kendetegnet ved en del boligområder, der så dagens lyd i 70èrne. " By i Balance "er navnet på et boligprojekt, der omfatter tre udsatte boligområder i landet, støttet af realdania i samarbejde med beboere, boligselskaber og kommuner . Alle tre steder skal der ske forandringer fysisk og mentalt, for at skabe et bæredygtig socialt, trygt og stimulerende...
bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does At Bo have?

At Bo currently has 16 episodes available.

What topics does At Bo cover?

The podcast is about Society & Culture and Podcasts.

What is the most popular episode on At Bo?

The episode title 'At Bo: Bæredygtigt byggeri' is the most popular.

What is the average episode length on At Bo?

The average episode length on At Bo is 41 minutes.

How often are episodes of At Bo released?

Episodes of At Bo are typically released every 11 days, 2 hours.

When was the first episode of At Bo?

The first episode of At Bo was released on Mar 3, 2017.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Review or comment on this podcast...

Post

External Reviews

Imported reviews from Apple Podcasts.
Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy