Welcome! This is just the beginning of the Goodpods website. Over the next few months, we'll be adding all the features you can currently see on our app. We're happy to have you here.
Goodpods logo

Goodpods   |  Discover, play & share your favorite podcasts

Select...

To access all our features please use the Goodpods app.

Open the app

headphones

Art of Collaborating Podcast

Länka Consulting

Art of Collaborating är en podcast från Länka Consulting, ett konsultföretag som sedan många år tillbaka utforskar samverkan som arbetssätt. Vi arbetar med olika delar av samhället, på olika nivåer och med olika typer av aktörer. Detta ger oss förståelse för att interaktion och kombination mellan sektorer, discipliner, sakfrågor, och geografiska kontexter är helt avgörande för att ta tillvara resurser och potential i samhället. I den här podcasten kommer vi prata om olika perspektiv på samverkan och hur vi kan stärka våra samverkansförmågor. Vi rör oss mellan teori och praktik, mellan olika discipliner och för samtal med forskare, experter och praktiker från olika delar av världen. Vi hoppas att kunna inspirera och sprida kunskap om hur vi praktiskt kan lyckas i samverkan.
 ...more

Episodes

Sort by:

Select Sort By
No results found...