goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

Art of Collaborating Podcast

Länka Consulting

Art of Collaborating är en podcast från Länka Consulting, ett konsultföretag som sedan många år tillbaka utforskar samverkan som arbetssätt. Vi arbetar med olika delar av samhället, på olika nivåer och med olika typer av aktörer. Detta ger oss förståelse för att interaktion och kombination mellan sektorer, discipliner, sakfrågor, och geografiska kontexter är helt avgörande för att ta tillvara resurser och potential i samhället. I den här podcasten kommer vi prata om olika perspektiv på samverkan och hur vi kan stärka våra samverkansförmågor. Vi rör oss mellan teori och praktik, mellan olika discipliner och för samtal med forskare, experter och praktiker från olika delar av världen. Vi hoppas att kunna inspirera och sprida kunskap om hur vi praktiskt kan lyckas i samverkan.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Art of Collaborating Podcast Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

8 - Hur tar vi ett ägarskap tillsammans?

Art of Collaborating Podcast

play

09/12/19 • 26 min

En av de största utmaningarna inom samverkansprocesser är att det inte finns något självklart ledarskap. I det här avsnittet av Art of Collaborating fortsätter vi diskutera kapitel i boken Att lyckas leda i samverkan och pratar om varför det är så viktigt att ta ett gemensamt ägarskap i samverkan.
play

09/12/19 • 26 min

bookmark
plus icon
share episode

7 - Konfliktfylld samverkan

Art of Collaborating Podcast

play

08/20/19 • 30 min

För att våga stanna i en konflikt och utforska våra olikheter krävs en förståelse för vad som händer när vi tycker olika och hur vi kan hjälpas åt att använda dessa skillnader som hävstång i våra samarbeten. Undviker vi dem tappar vi viktig information om möjliga lösningar. I det här avsnittet gästar Sara Hommen och Anna Hedman Jernberg, experter inom konfliktfylld samverkan, podden Art of Collaborating.
play

08/20/19 • 30 min

bookmark
plus icon
share episode
play

06/27/19 • 24 min

Matilda Ardenfors, Anna Zingmark och Karoline Bottheim från Länka Consulting fortsätter att diskutera boken Att lyckas leda i samverkan. I det här avsnittet pratar vi om hur vi i samverkan kan dra nytta av våra olika drivkrafter för att uppnå resultat. Att ta avstamp i alla aktörers olika drivkrafter blir en nyckel för att skapa engagemang och mobilisering i samverkan.
play

06/27/19 • 24 min

bookmark
plus icon
share episode
play

06/04/19 • 25 min

I det här avsnittet pratar vi om en viktig fråga att ställa sig när vi samverkar - hur kan vi agera för helhetens bästa och ta ett systemgrepp om den fråga vi samverkar kring?
play

06/04/19 • 25 min

bookmark
plus icon
share episode
play

05/14/19 • 25 min

Vi pratar om mellanmänsklig interaktion och varför det är så viktigt att förstå bättre vad det är som händer mellan oss, för att ta oss framåt i samverkansprocesser.
play

05/14/19 • 25 min

bookmark
plus icon
share episode
play

04/08/19 • 34 min

In this episode, we have a conversation with Sam Kaner and Nelli Noakes from Community at Work in San Francisco. Sam Kaner is the senior author of Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. In 2006, Sam was named “one of the world’s leading experts in collaboration. Nelli Noakes is a practicing systems change consultant and is much sought after for her skillful approach to the diagnosis, design and facilitation of multi-stakeholder collaboration. In 2018, we participated in their very inspiring training: "Multi-Stakeholder Collaboration- Strategies, design principles and best practices". We talk with Sam and Nelli about what it is that makes multi-stakeholder collaborations so complex, how we can handle diverse perspectives, the importance of having a shared aspiration, the risk with early consensus, "collaboration literacy", and groan zone.
play

04/08/19 • 34 min

bookmark
plus icon
share episode
play

04/08/19 • 24 min

Vi pratar om varför det är så viktigt att locka fram våra olika kontexter i samverkan och skapa förståelse för varandras verksamheter och logiker.
play

04/08/19 • 24 min

bookmark
plus icon
share episode
play

04/02/19 • 18 min

Det här är första avsnittet från Art of Collaborating, en podcast som produceras av Länka Consulting och som syftar till att fördjupa vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att förstärka våra samverkansförmågor. I detta första avsnitt pratar vi om att samverkan ställer särskilda krav på oss och om varför det blir viktigt att utveckla samverkansförmågor. Vi introducerar dessutom boken "Att lyckas leda i samverkan" (2019)
play

04/02/19 • 18 min

bookmark
plus icon
share episode
play

08/21/20 • 25 min

I den här podden pratar vi om det specifika med att vara en styrelse i en multiaktörssamverkan.
play

08/21/20 • 25 min

bookmark
plus icon
share episode
play

09/26/19 • 29 min

Vi är vana vid att tänka att vi antingen har eller inte har tillit till varandra, men vi kan också se tillit som en ständigt pågående process. Därför behöver vi tänka in hur vi kan stärka relationerna i samverkan – och vi behöver göra det tillsammans!
play

09/26/19 • 29 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Art of Collaborating Podcast have?

Art of Collaborating Podcast currently has 60 episodes available.

What topics does Art of Collaborating Podcast cover?

The podcast is about Society & Culture and Podcasts.

What is the most popular episode on Art of Collaborating Podcast?

The episode title '8 - Hur tar vi ett ägarskap tillsammans?' is the most popular.

What is the average episode length on Art of Collaborating Podcast?

The average episode length on Art of Collaborating Podcast is 45 minutes.

How often are episodes of Art of Collaborating Podcast released?

Episodes of Art of Collaborating Podcast are typically released every 22 days, 19 hours.

When was the first episode of Art of Collaborating Podcast?

The first episode of Art of Collaborating Podcast was released on Apr 2, 2019.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet