goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

Theo Dòng Sử Việt - Waves

A Sử

Theo Dòng Sử Việt kênh là kênh podcast tái hiện những sự kiện và những nhân vật lịch quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam: Hồng Bàng - Văn Lang, Âu Lạc - Nam Việt, Trưng Nữ Vương, Nhà Lý - Nhà Triệu, Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu Trần, Nhà Hậu Lê, Nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn. Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á. iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id14 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Theo Dòng Sử Việt - Waves Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

play

12/09/19 • 31 min

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

NHÀ ĐINH

Nhà Đinh (968-980) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường cho Lê Hoàn.

Nhà Đinh là triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ tự chủ với một chế độ đứng đầu bởi một Hoàng đế của nước Việt Nam. Vương triều nhà Đinh đã mở nền chính thống cho thời đại phong kiến độc lập nên trong các bộ chính sử kể từ Đại Việt sử ký toàn thư thế kỷ XV, Đại Việt sử ký tiền biên thế kỷ XVIII đến Khâm định Việt sử thông giám cương mục thế kỷ XIX; triều đại này đều được các tác giả lấy làm mốc mở đầu phần Bản kỷ hoặc Chính biên.

Tiếp đến, việc xưng đế hiệu Đại Thắng Minh Hoàng đế của Đinh Tiên Hoàng mang ý thức lớn về sự tự tôn của nước Việt, có hàm ý so sánh với các Hoàng đế Trung Hoa.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 8: Nhà Đinh.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Từ khóa: Nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, Dẹp Loạn 12 Sứ Quân, Đinh Phế Đế, Đinh Toàn, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

12/09/19 • 31 min

bookmark
plus icon
share episode
play

11/17/19 • 15 min

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

NHÀ NGÔ

Nhà Ngô tồn tại 26 năm (939-965), có kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)

Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm cho con là Vạn vương Hoằng Tháo đem quân sang cứu, tự mình đóng quân làm thanh viện. Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Công Tiễn rồi bày trận trên sông Bạch Đằng đón quân Nam Hán.

Tháng 11 năm 938, quân Hoằng Tháo bị Ngô Quyền đánh tan trong trận Bạch Đằng. Hoằng Tháo bị giết chết. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, tức là Tiền Ngô Vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập Dương thị làm hoàng hậu.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 7: Nhà Ngô.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Từ khóa: Nhà Ngô, Tiền Ngô Vương, Ngô Quyền, Dương Tam Kha, Hậu Ngô Vương, Ngô Xương Văn, Ngô Xương Xí, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

11/17/19 • 15 min

bookmark
plus icon
share episode

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ

Tự chủ là thời kỳ đầu khôi phục lại nền độc lập của Việt Nam đầu thế kỷ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này người Việt đã tự cai trị lãnh thổ nhưng chưa xưng làm vua, và chưa đặt quốc hiệu. Bề ngoài, Việt Nam vẫn là một phần lãnh thổ của "thiên triều" phương bắc ở trung nguyên với tên gọi "Tĩnh Hải quân" và người đứng đầu chỉ nối tiếp nhau làm chức Tiết độ sứ như một quan cai trị của Trung Quốc trước đây.

Thời kỳ tự chủ bắt đầu từ khi họ Khúc nổi dậy nắm quyền thay các Tiết độ sứ người Trung Quốc (905) và kết thúc khi Ngô Quyền tiêu diệt Kiều Công Tiễn và đánh thắng quân Nam Hán, lập ra nhà Ngô (938).

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 6: Thời kỳ xây nền tự chủ.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Từ khóa: Thời kỳ xây nền tự chủ, Họ Khúc, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

11/05/19 • 20 min

bookmark
plus icon
share episode
play

10/25/19 • 13 min

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

NHÀ TRIỆU

  • Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương.
  • Năm 550, từ căn cứ Dạ Trạch ông tiến quân ra đánh giết được tướng giặc là Dương San, thu lại được thành Long Biên.
  • Năm Đinh Sửu (557) Lý Phật Tử đem quân về đánh Triệu Việt Vương để giành ngôi vua cho nhà Lý, nhưng đánh không thắng, Lý Phật Tử phải chia đất giảng hoà.
  • Năm Tân Mão (571) Lý Phật Tử phản trắc, bất ngờ đem quân đánh úp. Vì không phòng bị nên Triệu Việt Vương thua chạy đến cửa biển Đại Nha, cùng đường phải nhảy xuống biển tuẫn tiết.

NHÀ HẬU LÝ

  • Diệt xong Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử xưng là hậu Lý Nam Đế, đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc - Phú Thọ).
  • Trong lúc Lý Phật Tử làm vua ở nước ta, thì bên Trung Quốc Tuỳ Văn Đế dẹp yên được Nam Bắc triều, thống nhất được đất nước Trung Hoa.
  • Năm Nhâm Tuất (602) nhà Tuỳ sai danh tướng Lưu Phương đem quân sang xâm lược nước ta.
  • Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng, dâng nước ta cho giặc. Từ đó nước ta lại bị nhà Tuỳ đô hộ.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 5: Nhà Triệu & Nhà Hậu Lý.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Từ khóa: Nhà Triệu, Triệu Quang Phục, Nhà Hậu Lý, Lý Phật Tử, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

10/25/19 • 13 min

bookmark
plus icon
share episode

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

BẮC THUỘC LẦN II

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế nhà Đông Hán đánh chiếm lại bộ Giao Chỉ từ tay Trưng Vương, kéo dài đến khi Lý Bí khởi binh đánh đuổi thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư năm 542 rồi lập ra nước Vạn Xuân năm 544.

LÝ NAM ĐẾ (Lý Bôn, 544-548)

Lý Bôn tức Lý Bí (Chữ Bí có nhiều âm đọc nhưng các từ thư, tự điển đều xếp âm Bí đầu tiên. Hiện nay nhiều địa phương ở miền Bắc còn kiêng húy ông, thường tránh gọi quả bí là quả bầu, chúng tôi dựa theo đó mà phiên âm là bí). Ông là người Thái Bình, phủ Long Hưng (Sơn Tây). Ông là người có công đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương (thời Nam Bắc triều), sáng lập ra nhà Tiền Lý.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 4: Bắc Thuộc Lần II - Nhà Tiền Lý.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Từ khóa: Bắc Thuộc Lần 2, Nhà Tiền Lý, Lý Nam Đế, Lý Bí, Nhà Nước Vạn Xuân, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

10/13/19 • 21 min

bookmark
plus icon
share episode

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

BẮC THUỘC LẦN 1

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39, dưới sự cai trị của phong kiến Trung Quốc.

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Hai Bà Trưng (40 - 43) là thời kỳ xen giữa Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đây là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, là anh hùng dân tộc của người Việt, những thủ lĩnh khởi binh chống lại nhà Đông Hán của Trung Quốc, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và tự phong là Nữ vương.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 3: Bắc Thuộc Lần I - Trưng Nữ Vương.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Từ khóa: Bắc Thuộc Lần 1, Trưng Nữ Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

10/13/19 • 16 min

bookmark
plus icon
share episode

ĐÔI NÉT VỀ THỜI KỲ ÂU LẠC & NAM VIỆT

Theo hai bộ sử ký Đại Việt sử ký toàn thư (viết ở thế kỷ 15) và Đại Việt sử lược (viết ở thế kỷ 13), thì nhà nước Âu Lạc được Thục Phán (thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt) thành lập vào năm 258 TCN sau khi đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang, ông lên ngôi và lấy niên hiệu là An Dương Vương.

An Dương Vương sát nhập lãnh thổ của Văn Lang và lãnh thổ của bộ tộc mình (Âu Việt) và hình thành nên một nhà nước mới là Âu Lạc (kết hợp giữa người Âu Việt và người Lạc Việt)

Lãnh thổ Âu Lạc gồm lãnh cũ của bộ tộc Âu Việt ở phía bắc, mà ngày nay là một phần phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và lãnh thổ của Văn Lang ở miền bắc Việt Nam. Âu Lạc có ranh giới phía bắc là sông Tả Giang (Quảng Tây) đến phía nam là dãy núi Hoành Sơn ở Hà Tĩnh hiện nay.

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 2: Thời kỳ Âu Lạc - Nam Việt.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Từ khóa: Âu Lạc, Nam Việt, An Dương Vương, Trọng Thủy, Mỵ Châu, Nỏ Thần, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

09/27/19 • 21 min

bookmark
plus icon
share episode

Thời kỳ Hồng Bàng - Văn Lang là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879 TCN, là niên đại của Kinh Dương Vương, với quốc hiệu Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay). Về sau người Việt chỉ thấy có ở miền Bắc Việt Nam ngày nay, có thể một phần do sự lấn át của các tộc người Hoa Hạ từ phương Bắc. Có ít nhất 18 đời Hùng Vương cai trị trong thời đại Hồng Bàng, cho đến năm 258 TCN. Các thông tin về các đời vua Hùng dựa nhiều trên các truyền thuyết. Cũng có nhiều bằng chứng khảo cổ học như trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở miền bắc Việt Nam có cùng niên đại với thời kỳ Hồng Bàng, thể hiện một nền văn hóa đồ đồng rất phát triển (văn hoá Đông Sơn).

Mời các bạn đón nghe Theo Dòng Sử Việt Tập 1: Thời kỳ Hồng Bàng - Văn Lang.

Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.

Audio này được thực hiện bởi A Sử.

Từ khóa: Hồng Bàng, Văn Lang, Kinh Dương Vương, Vua Hùng, Lịch sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/theodongsuviet-waves/message
play

09/20/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Theo Dòng Sử Việt - Waves have?

Theo Dòng Sử Việt - Waves currently has 8 episodes available.

What topics does Theo Dòng Sử Việt - Waves cover?

The podcast is about History and Podcasts.

What is the most popular episode on Theo Dòng Sử Việt - Waves?

The episode title 'Theo Dòng Sử Việt - Tập 8: Nhà Đinh - Waves' is the most popular.

What is the average episode length on Theo Dòng Sử Việt - Waves?

The average episode length on Theo Dòng Sử Việt - Waves is 19 minutes.

How often are episodes of Theo Dòng Sử Việt - Waves released?

Episodes of Theo Dòng Sử Việt - Waves are typically released every 11 days, 15 hours.

When was the first episode of Theo Dòng Sử Việt - Waves?

The first episode of Theo Dòng Sử Việt - Waves was released on Sep 20, 2019.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet