goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Ledarskap med Magnus och Kim

Magnus Gnisterhed och Kim Karhu

I poden Ledarskap med Magnus och Kim delar ledarskapstränarna Magnus Gnisterhed och Kim Karhu med sig av strategier för hur du kan utvecklas och växa som ledare. Tillsammans med Magnus och Kim utmanas du på ett lättillgängligt sätt att nå dina uppsatta mål och skapa en hållbar väg till framgång genom en utveckling som börjar inuti. Du möter dina personliga ledarskapstränare som guidar dig på din resa mot ett framgångsrikt ledarskap!

1 Listener

share icon
not bookmarked icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Ledarskap med Magnus och Kim Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

episode art
play

03/21/16 • 18 min

Jämför ledarens utveckling med elitidrottarens. I ett smalt perspektiv tränar idrottaren på sina svagheter och brister. Vinkeln på staven mot snön är 1 grad fel, höften ska fram några millimeter, axeln ska vridas någon millimeter mer eller mindre i golf svingen. I ett bredare perspektiv tränar de bara på sin absoluta styrka och håller sig till ett oerhört smalt perspektiv i den idrott som de haft en grundläggande talang, intresse och passion för. Hur intresserad är du av utveckling inom just ditt specifika område där du har både styrka och talang? Vet du mer om det området idag än vad du gjorde för ett eller två år sedan? Alla framgångsrika idrottsmän har tränare omkring sig för att få hjälp med att upptäcka nya möjliga utvecklingsområden och bekräfta de framsteg som görs. Har du någon som du planerar din utveckling tillsammans med och utvärderar dina resultat? ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden. Maila oss på adressen Ledarskap@magnusochkim.se om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. ============================= Besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu Tekniker: Daniel Hultander

1 Listener

bookmark
plus icon
share episode
episode art

202 Tillit, del 1

Ledarskap med Magnus och Kim

play

09/20/21 • 19 min

Som ledare är förmågan att skapa tillit en viktig faktor. Tillit förekommer på olika nivåer:

till sig själv

till varandra

till och i organisationen

till marknaden

till samhället

I avsnitt 1 om tillit fokuserar vi på tilliten i organisationen och till varandra i en grupp eller team. Vi tar bland annat upp Patrick Lencionis modell som visar hur tillit fungerar som bas för alla fortsatta funktioner i ett framgångsrikt team, som når resultat tillsammans.

bookmark
plus icon
share episode
episode art

197 Varför behöver du en coach?

Ledarskap med Magnus och Kim

play

07/12/21 • 21 min

Ingen ledare vaknar på morgonen och tänker ”idag vill jag vara en dålig chef”. Tvärt om, alla ledare och chefer som vi möter har höga ambitioner och vill bli den bästa ledaren de kan bli. Inom idrotten är coaching en självklarhet för den som har höga mål. Få elitidrottare står ensamma i sin prestation men allt för många chefer och ledare saknar stöd och bollplank för sin utveckling. I avsnittet tar vi upp många olika perspektiv på vad en coach kan få för betydelse för dig för att utveckla dig själv och ditt ledarskap!

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

08/25/21 • 12 min

Var med oss och fira 200 avsnitt! Vi äter tårta och pratar om vad det betyder att fira framgångar, både privat och i arbetet. Vad har ni att fira? Vad har du som ledare för ansvar när det gäller att fira och hur påverkar det er organisation när ni firar era framgångar? Detta passar vi på att samtala om medan vi gläds över 200 avsnitt!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

199 Har du rätt mål för resultat?

Ledarskap med Magnus och Kim

play

08/09/21 • 18 min

Har du siktet inställt mot rätt mål? Finns det en skillnad mellan att sträva efter ett mål jämfört med att fokusera på ett resultat? I avsnittet tar vi upp flera aspekter på hur våra vanor relaterar till våra målsättningar och hur de formar vårt driv och inriktning. Vi tar också upp en modell för mål utarbetad av forskaren Gabriele Oettingen, WOOP som står för:

  • Wish
  • Outcome
  • Obstacle
  • Plan
bookmark
plus icon
share episode
episode art

198 Så jobbar vi med coaching!

Ledarskap med Magnus och Kim

play

07/26/21 • 22 min

Att se en person växa och nå sina mål är vår passion. Det är själva drivkraften bakom vårt engagemang som coacher och ledarskapsutvecklare. I detta avsnittet ger vi dig tips och råd om hur du kan tänka när du väljer en coach för din egen utveckling. Vi berättar också om hur vi arbetar i våra coachade uppdrag från uppstart till en pågående serie med träffar. Vin berättar också om några olika inriktningar som coachingen kan ha, tex programmet Ledarskapsarenan eller High Performance Habits.

bookmark
plus icon
share episode
episode art
play

09/07/21 • 20 min

Välmående medarbetare är inte bra bara för hälsan utan också för det ekonomiska resultatet! Det visar en undersökning av Brilliant Future som sammanställt data från 155 000 medarbetarenkäter tillsammans med lönsamhetsdata från ett stort antal svenska företag. Vad betyder detta för dig som Ledare? Finns det anledning att låta arbete som främjar medarbetarnas välmående ta mer utrymme både tidsmässigt och ekonomiskt, i vetskap om att det är en lönsam investering?

bookmark
plus icon
share episode
episode art

196 Ordens betydelse, del 2

Ledarskap med Magnus och Kim

play

06/28/21 • 18 min

Ord har en inneboende kraft att påverka och förändra. Med orden som redskap kan du rasera och förstöra men också bygga upp, uppmuntra och skapa. Dina ord gör skillnad! I avsnittet berättar Kim om forskningen som visar på hur din livslängd påverkas av om du väljer positiva eller negativa ord och Magnus minns instruktionerna för brand på en restaurang i London. Som ledare kan du ta tillvara på det lilla försprång som du ofta har i olika situationer till att välja, förbereda och träna dig på att hitta ett positivt perspektiv. I slutet får du en enkel utmaning för veckan som ligger framför. Hör gärna av dig med berättelser om resultatet av din övning!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

195 Ordens betydelse, del 1

Ledarskap med Magnus och Kim

play

06/14/21 • 19 min

Som ledare är dina ord viktiga! De ord du väljer att använda för att beskriva dina egna tankar och perspektiv är av stor betydelse för hur andra ska se och uppfatta ett sammanhang. Orden du väljer formas först i dina egna tankar och blir ofta ett slags eko av den inre monologen som ständigt pågår inom oss. I avsnittet fokuserar vi på just dessa inre tankar och ord. Hur påverkas du av orden och formuleringarna som finns inne i ditt huvud? Hur kan du observera, värdera och ev förändra det sätt som du talar till dig själv i olika sammanhang? Det viktigaste orden är inte de som andra säger till dig, de viktigaste orden är de som du säger till dig själv!

bookmark
plus icon
share episode
episode art

203 Tillit, del 2

Ledarskap med Magnus och Kim

play

10/04/21 • 21 min

Forskaren, socionomen och författaren Brené Brown har under många år forskat i vad som skapar tillit mellan människor. Hennes forskning visar att ordet tillit omfattar många olika beståndsdelar och att vi behöver förtydliga dessa för att ge varandra möjligt att skapa eller återskapa tillit till varandra när det behövs. Dessa områden beskrivs med akronymen B.R.A.V.I.N.G som står för:

  • Boundaries
  • Reliability
  • Accountability
  • Integrity
  • Non-judgement
  • Generosity
bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Ledarskap med Magnus och Kim have?

Ledarskap med Magnus och Kim currently has 246 episodes available.

What topics does Ledarskap med Magnus och Kim cover?

The podcast is about Management, Podcasts and Business.

What is the most popular episode on Ledarskap med Magnus och Kim?

The episode title '42. Personligt ledarskap – utveckla dina styrkor!' is the most popular.

What is the average episode length on Ledarskap med Magnus och Kim?

The average episode length on Ledarskap med Magnus och Kim is 20 minutes.

How often are episodes of Ledarskap med Magnus och Kim released?

Episodes of Ledarskap med Magnus och Kim are typically released every 13 days, 13 hours.

When was the first episode of Ledarskap med Magnus och Kim?

The first episode of Ledarskap med Magnus och Kim was released on May 25, 2015.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Review or comment on this podcast...

Post

External Reviews

Imported reviews from Apple Podcasts.
Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy