goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Ha Chu works - Xây dựng bộ phận Marketing trong thương hiệu F&B

Xây dựng bộ phận Marketing trong thương hiệu F&B

Ha Chu works

Hôm nay mình sẽ nói chuyện với mọi người về cách xây dựng bộ phận marketing. Gọi là bộ phận marketing nghe thì rất hoành tráng, nhưng thực ra không phải lúc nào hoành tráng và chuyên nghiệp cũng là tốt, hoặc ít ra là đối với bộ phận đặc thù này. Podcast này cũng hướng tới các thương hiệu nhỏ, với mức đầu tư và quy mô nhỏ. Câu trả lời sẽ rất khác cho thương hiệu có mức đầu tư vừa và lớn (từ 1 tỉ đồng trở lên), hoặc có quy mô cửa hàng lớn.

08/25/20 • 6 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy