goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Ha Chu works - Hành trình Marketing từ 1.0 tới 4.0

Hành trình Marketing từ 1.0 tới 4.0

Ha Chu works

Nhân dịp nội dung này sắp không còn nằm trong khoá F&B Marketing mình dạy nữa, mình chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng nghiên cứu hành trình mà marketing phát triển với nhau nhé. Bản thân khoá F&B Marketing sẽ được cập nhật để nội dung hành trình ngắn gọn và sát với thực tế kinh doanh F&B hơn, tuy nhiên việc hiểu cặn kẽ về hành trình này cũng vô cùng quan trọng cho những ai muốn làm marketing đúng-từ-đầu.

08/12/20 • 8 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy