goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Ha Chu works - Bánh Trung Thu 2020

Bánh Trung Thu 2020

Ha Chu works

Trong podcast hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái nhìn tổng quan về những tay chơi trong mùa bánh Trung Thu. Mình sẽ nói về những kiểu thương hiệu tham gia cuộc chơi này, có gì đặc sắc thú vị hoặc khác biệt trong mùa bánh năm nay. Mình đã quan sát được khoảng 4 mùa bánh Trung Thu rồi nhưng đây là mùa đầu tiên mình chủ động nghiên cứu để có một cái nhìn tổng quan về nó để chia sẻ với mọi người, nên mình thấy khá thú vị.

09/11/20 • 5 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy