To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

Trafod Hefo Hanna Hopwood Griffiths

Gwrachod Heddiw

12/21/20 • 62 min

Share icon

Heuldro'r Gaeaf Hapus fy swynwragedd ysbennydd!
Ym mhennod ola'r gyfres mi ydw i'n trafod hefo'r Academwrach hyfryd Hanna Hopwood Griffiths am ferched yr oesoedd canol , gwallt, esgor a sut mae hi'n gwneud ei bywyd hi'n haws.
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf, dwi'n lyfio witchez fi.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy