Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Gao ST25 Chinh Hang - Gao Ong Cua - Gạo ST25 Chính Hãng - Gạo Ông Cửa Giá Tốt Nhất 2023

Gạo ST25 Chính Hãng - Gạo Ông Cửa Giá Tốt Nhất 2023

Gao ST25 Chinh Hang - Gao Ong Cua

09/12/23 • 4 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

GẠO ST25 LÀ GÌ?

Gạo ST25 là một loại gạo có xuất xứ từ Sóc Trăng Việt Nam và được công nhận là gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi "World's Best Rice" năm 2019. Đây là giải thưởng uy tín do Hội nghị Lúa gạo Thế giới The Rice Trader (TRT) tổ chức hàng năm lớn nhất thế giới với sự tham gia của ngành lúa gạo thương mại và chuyên nghiệp trên thế giới, để tìm ra loại gạo xuất sắc nhất trên thế giới. Gạo ST25 đã vượt qua hàng ngàn đối thủ đến từ các quốc gia khác nhau để trở thành ngôi vị số 1.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gaost25/message

09/12/23 • 4 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

<a href="https://goodpods.com/podcasts/gao-st25-chinh-hang-gao-ong-cua-297604/g%e1%ba%a1o-st25-ch%c3%adnh-h%c3%a3ng-g%e1%ba%a1o-%c3%b4ng-c%e1%bb%ada-gi%c3%a1-t%e1%bb%91t-nh%e1%ba%a5t-2023-39681543"> <img src="https://storage.googleapis.com/goodpods-images-bucket/badges/generic-badge-1.svg" alt="listen to gạo st25 chính hãng - gạo ông cửa giá tốt nhất 2023 on goodpods" style="width: 225px" /> </a>

Copy