goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

De Nabeschouwing

De Selectie

Een podcast van De Selectie voor mensen die met de uitdagendste organisatievraagstukken bezig zijn! Meningen buitelen over elkaar heen, oneliners vliegen je om de oren en soundbites moeten vandaag de dag vooral kort zijn. De Nabeschouwing geeft gasten de ruimte om meer te vertellen, blikt terug en kijkt vooruit. Schuif aan bij De Selectie in gesprekken met bestuurders, adviseurs, specialisten; de denkers en doeners. Over hun uitdagingen, vraagstukken en de thema's 'van nu'. Zie www.de-selectie.nl voor meer informatie.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 De Nabeschouwing Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

play

10/20/22 • 32 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Hebben werkelozen wel belang bij onderdeel zijn van de arbeidsmarkt?
 • Moeten werkgevers meer kansen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Welke rol kan de overheid pakken om onbenut arbeidspotentieel te verzilveren?

De personeelstekorten leiden inmiddels tot problemen in bijna alle sectoren. Met dure campagnes en ludieke acties vissen bedrijven in dezelfde vijver op zoek naar nieuw personeel. Dat dit geen structurele oplossing is, weten we inmiddels allemaal. Waar zien we wel nog kansen om de arbeidsmarktkrapte terug te dringen? Moeten we ons niet richten op een hele andere vijver?
Soraya Kanhai werkt bij Amnesty International Nederland als manager bedrijfsvoering en heeft onder andere HR in haar portefeuille. Arjen Siegmann is van huis uit econoom en bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘Waardenvol Werk en Christelijk Sociaal-Denken’ bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Rosa den Engelsman is adviseur bij De Selectie en houdt zich het liefst bezig met vraagstukken op het snijvlak van HR en organisatieontwikkeling. Adi Friedmann presenteert deze aflevering van De Nabeschouwing en is als adviseur bij De Selectie vooral betrokken bij projecten in de ruimtelijke omgeving.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

10/20/22 • 32 min

bookmark
plus icon
share episode
play

04/20/22 • 38 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Wanneer kies je er als gemeente voor om niet mee te gaan in landelijk beleid of regelgeving?
 • Schuilt er een gevaar in gemeentelijke ongehoorzaamheid? Of levert het juist iets op?
 • Wat kan de Rijksoverheid doen aan gemeenten die hun eigen plan trekken?

Eén overheid is een term die je de laatste tijd steeds vaker hoort. Ministeries, provincies, gemeenten en andere overheden moeten dezelfde richting op bewegen - en op een logische manier samenwerken. Een mooi streven, dat in de praktijk soms anders uitpakt. Want wat gebeurt er als pakweg Eindhoven, Assen of Utrecht niet meegaan met wat er in Den Haag is besloten?
Anouschka Laheij heeft een achtergrond in politicologie en psychologie en zet die kennis in voor haar werk als gespreksleider en dagvoorzitter. Lucas Bolsius is al bijna 12 jaar burgemeester van Amersfoort en was daarvoor onder andere wethouder in Rotterdam en journalist / verslaggever voor krant en radio. Gjerryt Leuverink is adviseur bij De Selectie met veel ervaring in communicatie en woordvoering binnen een politiek speelveld. Gerben van der Hurk is adviseur omgevingsmanagement met een expertise in ruimtelijke projecten en alle stakeholders en belangen die daarbij komen kijken.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

04/20/22 • 38 min

bookmark
plus icon
share episode
play

02/16/22 • 36 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Wat zijn veel voorkomende fouten bij participatie?
 • Hoe zorg je ervoor dat participatie voor iedereen toegankelijk is?
 • Waarom praat 'de stille meerderheid' niet mee?
 • Wat zijn de verschillen tussen participatie in Nederland en buitenland?

Participatie: het lijkt soms wel een toverwoord binnen overheidsland. Met de komst van de nieuwe omgevingswet is straks iedereen aan zet. Maar wat is participatie eigenlijk? En betekent geslaagde participatie een geslaagd project?
Nicolette Ouwerling is directeur bij Citisens. Citisens helpt overheden goed te luisteren naar hun inwoners. Onder andere met een panel van meer dan 50.000 Nederlanders die hun mening geven over maatschappelijke vraagstukken. Michiel Stapper is docent en onderzoeker bij Tilburg University. Hij houdt zich vooral bezig met burgerparticipatie en wetgeving. Gerben van der Hurk is adviseur omgevingsmanagement, met veel ervaring in ruimtelijke projecten en alle stakeholders en belangen die daarbij komen kijken.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

02/16/22 • 36 min

bookmark
plus icon
share episode
play

12/06/21 • 37 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Hoe zit ons zorgstelsel ook alweer in elkaar?
 • Creëert het huidige systeem te veel perverse prikkels?
 • Hoe borg je de kwaliteit van zorg zonder alles te willen controleren?
 • Wat kunnen zorgorganisaties zelf doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn?
 • Moeten we in de toekomst genoegen nemen met minder zorg?

Wachtlijsten, te weinig handen aan het bed en een almaar stijgend eigen risico. Zorgissues staan continu hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. En met goede reden: na sociale zekerheid is zorg de grootste kostenpost van de Rijksoverheid en bijna anderhalf miljoen mensen werken in de zorg-en-welzijn-sector. Met een vergrijzende bevolking gaat de zorgvraag in de toekomst alleen maar toenemen, om over de huidige pandemie nog maar te zwijgen. Mooie aanleiding om met twee zorgbestuurders in gesprek te gaan over de vraag: hoe maken we de zorg in Nederland toekomstbestendig?
Kees Erends was huisarts en zorgbestuurder bij 's Heeren Loo, de grootste gehandicaptenzorg-organisatie van Nederland. Hij is tevens bestuurslid van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Marjolein Bolt is voorzitter raad van bestuur bij Amerpoort en bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Charlotte Bosveld is organisatieadviseur, met veel ervaring bij verschillende zorgorganisaties en zorgverzekeraars, onder meer op het vlak van arbeidsmarktproblematiek.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

12/06/21 • 37 min

bookmark
plus icon
share episode
play

08/02/21 • 36 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Hoe werkt TeamNL? En een roeiteam?
 • Zijn sport en bedrijfsleven wel te vergelijken?
 • Wanneer ben je eigenlijk 'een team'?
 • Hoe presteer je op de Olympische Spelen?
 • En wat kunnen we leren van sportteams?

De olympische spelen in Tokio zijn in volle gang. En TeamNL probeert daar zoveel mogelijk medailles binnen te halen. Mooie aanleiding om eens met een ex-Olympiër en een specialist, op het vlak van teams in het bedrijfsleven, te kijken hoe teams eigenlijk werken en wat de waarde van een team is. Wetenschap en sport vinden elkaar al tijden, bij afzettechnieken voor zwemmers, luchtweerstand voor fietsers en data over de fysieke conditie bijvoorbeeld. Veel sporten zijn ook teamsporten; en de vraag is wat wetenschap dán kan bijdragen. En hoe kan het bedrijfsleven, zonder in clichés en makkelijke metaforen te vervallen, nu écht iets leren van sportteams - en andersom?
Ae-ri Noort is Olympiër en was stuurvrouw van de Vrouwen Acht (roeien) op de vorige Zomerspelen in Rio (2016). André van Nieuwenhuizen is organisatiepsycholoog en teamexpert en haalde onlangs de theorie van 'de zes teamcondities' naar Nederland. Gjerryt Leuverink is organisatieadviseur, onder meer op het vlak van strategie en het inrichten van een organisatie- en teamstructuur die past bij de bedrijfsdoelen.
Oh ja! Ae-Ri doet ook een mooi boekje open over roeien, een roeiploeg en de jacht op olympisch succes. En wanneer André stelt dat topsport een tikje gestoord is... 😉
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

08/02/21 • 36 min

bookmark
plus icon
share episode
play

07/14/21 • 38 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Wat is de rol van straf eigenlijk?
 • Is de roep om strenger straffen terecht?
 • Het succes van taakstraffen en TBS
 • Wat gaat er mis in de beeldvorming?
 • De toekomst van het strafrecht

Strenger straffen! Het is een bekend thema waar de publieke opinie en politiek zich vaak over uitspreken. Het beeld bestaat dat we in Nederland te soft zijn en de maatschappij wil meer veiligheid en meer boeven in de gevangenis. Toch zijn professionals in de strafrechtketen en wetenschappers het opvallend met elkaar eens: strenger straffen helpt niet of werkt zelfs averechts. Hoe ga je om met die schurende tegenstelling waarbij de maatschappij om iets anders vraagt dan wat experts aanbevelen? Wat gaat er mis in de beeldvorming? En welke rol heeft de strafrechtketen daar zelf in?
Wim Anker is strafrechtadvocaat en bekend van onder meer de strafzaken waarin hij Robert M., Ferdi E. en Martha U. bijstond. Met zijn broer Hans is hij bezig aan zijn laatste jaar aan het roer van kantoor Anker & Anker. Johan Bac is directeur van Reclassering Nederland en werkte daarvoor onder meer als Hoofdofficier van Justitie. Charlotte Bosveld is strategisch adviseur, onder meer op het vlak van positionering, beeldvorming en reputatie.
Oh ja! Wim Anker is en blijft een pleiter. Zijn pleidooi wordt af en toe ondersteund met de vuist op tafel... Dat hebben we er natuurlijk in laten zitten! 😉
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

07/14/21 • 38 min

bookmark
plus icon
share episode
play

04/05/21 • 36 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Hoe het nou zover kon komen met die huizenmarkt
 • Dat we te veel polderen in Nederland
 • Of overheid en markt elkaar in de greep hebben
 • De strijd om de ruimte bij al die wensen
 • Het organiseren van je eigen file

Waarom is het nou zo moeilijk om voldoende woningen te bouwen in Nederland? Als je daar meer van wilt begrijpen, moet je zeker luisteren. Want die vraag staat centraal in deze podcast, waar zowel 'de markt' als 'de overheid' aan tafel zitten om het gesprek aan te gaan over plannen, regelgeving, marktwerking, gebiedsontwikkeling en de dynamiek tussen alle betrokken partijen.
Lonneke Zuijdwijk is als directeur vastgoed betrokken bij diverse projecten in Zuid-Holland, zowel binnen- als buitenstedelijk. Met nieuwe woonwijken van Nieuw Kralingen en Katendrecht tot de Zuidplaspolder. Hans Buijtelaar heeft als wethouder in Amersfoort onder meer Vathorst in zijn portefeuille en is ook betrokken bij de binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Gjerryt Leuverink heeft als adviseur veel ervaring met vastgoed, gebiedsontwikkelingen, participatie en omgevingsmanagement. Alledrie brengen zij hun perspectief én mening mee naar dit gesprek over de woningbouwopgave.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

04/05/21 • 36 min

bookmark
plus icon
share episode
play

09/22/20 • 24 min

In gesprek met:

 • Joris van de Sande
  (programmamanager - Salto / Publieke Omroep Amsterdam)

Met onder meer:

 • Hebben lokale media nog bestaansrecht?
 • Een divers publiek begint bij diverse programmering
 • De kansen van lokale radio en televisie voor organisaties

In het digitale tijdperk is media on demand en kijk of luister je wat je wil wanneer je wil. Hebben lokale media nog een plekje in dit medialandschap? En zijn ze opgewassen tegen landelijke omroepen en zenders?
SALTO / Publieke Omroep Amsterdam is de lokale zendgemachtigde voor de gemeente Amsterdam. Hun filosofie is dat álle Amsterdammers programmamaker kunnen zijn. Dus heb je een goed idee? Dan ben je welkom om je eigen televisie- of radioprogramma te maken dat ook nog eens in heel Amsterdam wordt uitgezonden. Het gevolg is een extreem gevarieerde programmering: van Ghanese televisie tot lokaal nieuws op buurtniveau en van religieuze programma’s tot meezingen met smartlappen.
We spreken met Joris van de Sande, programmamanager bij Salto. Hij neemt ons mee in de wereld van lokale media en laat zien hoe Amsterdam het nét wat anders aanpakt dan de rest van Nederland.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

09/22/20 • 24 min

bookmark
plus icon
share episode
play

03/19/20 • 33 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Waarom cultuurverandertrajecten eigenlijk stom zijn...
 • Dat empathie eigenlijk de kern van Design Thinking is...
 • Het containerbegrip 'innovatie': wat is het eigenlijk?
 • Dat innoveren met een business case niet werkt...
 • Maar ook wat Coolblue slim deed waardoor ze nu succesvol zijn...

Ben jij innovatief? Lukt het om creatief te zijn? Met prachtige, innoverende ideeën de organisatie vooruit helpen is natuurlijk prachtig. Maar hoe dan?
Joey Gonesh helpt organisaties te innoveren. Zo'n 85% van de medewerkers durven hun ideeën vaak helemaal niet kenbaar te maken. En directeuren hebben er een handje van de innovatiecultuur 'dicht te regelen' met business cases en andere targets. In deze podcast verkennen we wat wel en niet werkt en hoe je krachtiger kan innoveren.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

03/19/20 • 33 min

bookmark
plus icon
share episode
play

02/07/20 • 35 min

In gesprek met:

Met onder meer:

 • Drie merken (Postcode, Vrienden en Bank Giro Loterij): hoe werkt dat?
 • Loten verkopen en geld schenken: wat betekent dat voor jullie bedrijfscultuur?
 • Bergen drukwerk en post: waarom die 'agressieve marketing'?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie organisatie?
 • En spelen mensen nu mee om te winnen of voor de goede doelen?
 • Maar ook hoe in Swaziland de HIV-epidimie tot stilstand kwam...

Speel jij mee? We vinden allemaal wel iets van de Nationale Postcode Loterij. Enerzijds commerciële lotenverkoper, anderzijds supporter van goede doelen.
De Goede Doelen Loterijen zijn eigenlijk een ‘social enterprise avant la lettre’ en hadden al purpose toen niemand het daar nog over had. Maar ze sturen je ook een gouden envelop omdat je bijna een ton gewonnen hebt. Martijn van Klaveren is hoofd communicatie en vertelt hoe deze organisatie werkt en - na Bill en Melinda Gates - de grootste private gelddonor ter wereld kon worden.
De Nabeschouwing is een podcast van De Selectie.

play

02/07/20 • 35 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does De Nabeschouwing have?

De Nabeschouwing currently has 11 episodes available.

What topics does De Nabeschouwing cover?

The podcast is about Management, Entrepreneurship, Podcasts and Business.

What is the most popular episode on De Nabeschouwing?

The episode title 'Arbeidskrapte: hoe benutten we onbenut potentieel?' is the most popular.

What is the average episode length on De Nabeschouwing?

The average episode length on De Nabeschouwing is 35 minutes.

How often are episodes of De Nabeschouwing released?

Episodes of De Nabeschouwing are typically released every 125 days, 1 hour.

When was the first episode of De Nabeschouwing?

The first episode of De Nabeschouwing was released on Feb 7, 2020.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet