goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

City Life Church Leuven

City Life Church Leuven

Welkom bij de City Life Church Leuven Podcast. We zijn er om mensen te helpen God te vinden, vrijheid te ervaren en een verschil te maken. We hopen dat je bemoedigd wordt door deze Podcast. Je mag elke week een nieuwe Episode verwachten.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 City Life Church Leuven Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

play

10/08/23 • 30 min

God is : Koning van hemel en aarde. Hij regeert over Zijn schepping en Hij heeft een plan met Zijn Schepping en de mensheid. God is op missie om herstel te brengen waar de gebrokenheid van de mensheid brokken maakte. Zijn koninkrijk zal volledig geopenbaard worden bij de terugkomst van Jezus, wanneer Zijn plan voltooid zal zijn. Toch is Gods koninkrijk nu, in de tussentijd, al een realiteit, ook al is dit nog niet volledig geopenbaard of zichtbaar.

DUS : Eén van de manieren, tekenen waaraan we nu al kunnen zien dat Gods Koninkrijk er nu al is; is de Kerk. God gebruikt de Kerk om Zijn plan verder te zetten, op weg naar de volledige voltooiing van Zijn plan voor herstel en dus openbaring van Zijn Koninkrijk. Als Kerk zijn we dus een volk dat vooruit kijkt, toekomstgericht en hoopvol omdat we weten dat God een herstelplan heeft. We zijn pioniers of wegwijzers in het bouwen van families/gemeenschappen van hoe het op een dag echt en volledig zal zijn. Samen zijn we deel van Zijn Koninkrijk en missie.

play

10/08/23 • 30 min

bookmark
plus icon
share episode
play

10/01/23 • 36 min

God is : Trouw aan Zijn schepping en Zijn plan. Hij laat niet los wat Hij gemaakt heeft en waar Hij een plan voor had. Ook als wij als mensen falen en Hem loslaten, is Hij trouw. Hij laat ons niet achter. Hij riep Zijn volk Israël uit slavernij en verdrukking en net zo roept Hij ons als gelovigen uit onze gebrokenheid, ongehoorzaamheid.

DUS : Als kerk is onze identiteit in God die ons roept. Hij is het die onze identiteit als kerk bepaald door ons te roepen uit een geestelijke dood/slaap. Daardoor staan wij in relatie of verbond met Hem. Het woord dat als eerste voor de kerk werd gebruikt is ekklesia. Dit woord komt van het werkwoord kaleo wat ‘roepen uit’ betekent. Een mogelijke vertaling voor ekklesia zou dus ‘geroepenen uit’ kunnen zijn. God roept zijn kerk uit de wereld, uit slavernij, uit gebrokenheid. Deze roeping bepaalt onze identiteit.

play

10/01/23 • 36 min

bookmark
plus icon
share episode
play

09/24/23 • 33 min

God vraagt aan Abraham om zijn enige zoon Isaak te offeren om te testen of hij God helemaal vertrouwde. Abraham gaat de volgende ochtend op pad. Als Isaak vraagt waar het offerlam is, zegt Abraham: ‘De Heer zal daarvoor zorgen’. Wanneer Abraham op het punt staat Isaak te doden, stopt God Abraham en wijst hij naar een offerlam in de struiken. Abraham prijst God en noemt de plek Yahweh Jireh, wat betekent de Heer zal voorzien. God herhaalt zijn beloften naar Abraham toe.

play

09/24/23 • 33 min

bookmark
plus icon
share episode
play

09/17/23 • 29 min

play

09/17/23 • 29 min

bookmark
plus icon
share episode
play

09/13/23 • 32 min

In het verhaal van Hagar kunnen we lezen dat God geeft om de ‘outcast’ van de maatschappij. Hagar is de slavin van Sara. Alles wat ze doet wordt daarom waarschijnlijk als vanzelfsprekend gezien. Wanneer Sara geen kinderen kan krijgen, wordt ze ingezet om een kind te maken bij Abraham. Wanneer dat lukt, ontstaat er een hele ongezonde relatie tussen Sara en Hagar. Hagar vlucht weg. In het midden van de woestijn en onrust, ontmoet ze een Engel van de Heer die geeft om haar, haar helpt wat ze moet doen en bijzondere beloftes geeft. Hagar prijst God en noemt Hem El Roi: de God die mij ziet.

play

09/13/23 • 32 min

bookmark
plus icon
share episode

Aan Tafel // Dag 6

City Life Church Leuven

play

09/09/23 • 14 min

Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 6 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Jeremia 29:11-13, Gods plan met ons.
play

09/09/23 • 14 min

bookmark
plus icon
share episode

Aan Tafel // Dag 5

City Life Church Leuven

play

09/08/23 • 14 min

Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 5 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Efeze 6:10-18, de wapenuitrusting van God.
play

09/08/23 • 14 min

bookmark
plus icon
share episode

Aan Tafel // Dag 4

City Life Church Leuven

play

09/07/23 • 15 min

Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 4 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Johannes 17:1-26, het hogepriesterlijk gebed.
play

09/07/23 • 15 min

bookmark
plus icon
share episode

Aan Tafel // Dag 3

City Life Church Leuven

play

09/06/23 • 13 min

Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 3 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Lucas 11:1-4, het Onze Vader gebed.
play

09/06/23 • 13 min

bookmark
plus icon
share episode
play

10/15/23 • 28 min

God is : Betrokken, relationeel. Hij wil onder zijn mensen wonen.

DUS : De Kerk wordt beschreven als Tempel van de HG waarbij wij levende bouwstenen zijn en Jezus de hoeksteen is. (Ef. 2:19-22; 1 Pet. 2:5). De tempel was plaats waar God woonde bij Israël (2 Kron. 6:1-2). Vandaag is Gods aanwezigheid niet meer verbonden met een specifieke plaats of gebouw, maar met een speciaal volk. Daarnaast gebeuren er bijzondere dingen waar God aanwezig is. We mogen in de Kerk dus o ok woorden van God, wonderen, doorbraken, vergeving, verzoening verwachten.

play

10/15/23 • 28 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does City Life Church Leuven have?

City Life Church Leuven currently has 153 episodes available.

What topics does City Life Church Leuven cover?

The podcast is about Christianity, Religion & Spirituality and Podcasts.

What is the most popular episode on City Life Church Leuven?

The episode title 'Op Missie Met Hem (Waar God Woont - Week 2)' is the most popular.

What is the average episode length on City Life Church Leuven?

The average episode length on City Life Church Leuven is 31 minutes.

How often are episodes of City Life Church Leuven released?

Episodes of City Life Church Leuven are typically released every 7 days.

When was the first episode of City Life Church Leuven?

The first episode of City Life Church Leuven was released on Nov 8, 2020.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet