goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

NHK WORLD-JAPAN

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này. nhk.jp/lesson

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

No results found...

FAQ

What is the most popular episode on Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN?

The episode title 'Bài 2: Câu nghi vấn' is the most popular.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet