goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

NHK WORLD-JAPAN

Qua nghe câu chuyện của Tâm, du học sinh tại một trường đại học ở Nhật Bản, các bạn có thể học mẫu câu hữu ích và tìm hiểu văn hoá Nhật Bản. NHK, đài phát thanh truyền hình công cộng của Nhật Bản, cung cấp miễn phí chương trình học tiếng Nhật qua podcast. nhk.jp/lesson

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

Bài 2: Tự giới thiệu tên và nghề nghiệp.

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

10/08/19 • 10 min

play

10/08/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 3: Nói về nơi xuất thân của mình

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

10/15/19 • 10 min

play

10/15/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 4: Nói mình sẽ làm gì

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

10/22/19 • 10 min

play

10/22/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 5: Nói đã học tiếng Nhật bằng cách nào

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

10/29/19 • 10 min

play

10/29/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 6: Xác nhận đích đến của phương tiện giao thông công cộng

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

11/05/19 • 10 min

play

11/05/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 7: Đề nghị ai đó nói chậm lại

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

11/12/19 • 10 min

play

11/12/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 8: Giới thiệu bạn bè và người khác

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

11/19/19 • 10 min

play

11/19/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 9: Hỏi tên của đồ vật

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

11/26/19 • 10 min

play

11/26/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 10: Hỏi giá tiền

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

12/03/19 • 10 min

play

12/03/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Bài 1: Hỏi địa điểm

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

play

10/01/19 • 10 min

play

10/01/19 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN have?

Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN currently has 48 episodes available.

What topics does Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN cover?

The podcast is about Language Learning, Podcasts and Education.

What is the most popular episode on Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN?

The episode title 'Bài 2: Tự giới thiệu tên và nghề nghiệp.' is the most popular.

What is the average episode length on Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN?

The average episode length on Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN is 10 minutes.

How often are episodes of Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN released?

Episodes of Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN are typically released every 7 days.

When was the first episode of Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN?

The first episode of Cùng nhau học tiếng Nhật: Hội thoại tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN was released on Oct 1, 2019.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet