goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Preslišani pozivi k prilagoditvi mature manjšajo tudi zaupanje mladih v politiko

Preslišani pozivi k prilagoditvi mature manjšajo tudi zaupanje mladih v politiko

Botrstvo
Med maturanti, ki so nestrpno čakali na današnje rezultate mature, je bila tudi Ana. Čeprav je zelo uspešna dijakinja brez učnih težav, je bilo šolsko leto, v katerem je končala splošno gimnazijo, tudi zanjo izjemno naporno. V družini je namreč šest otrok, zato je bilo šolanje na daljavo, vključno s pripravami na maturo, izjemno stresno. In še nikoli ni bil uspeh dijakov tako zelo odvisen od tega, v kakšnih razmerah in življenjskih okoliščinah živi njegova družina.

Pogoji za pripravo na maturo so bili letos izjemno odvisni od okoliščin, ki jih je imel dijak doma, številni so ostali brez dodatne pomoči in razlage

Med maturanti, ki so nestrpno čakali na današnje rezultate mature, je bila tudi Ana. Čeprav je zelo dobra dijakinja brez učnih težav, je bilo šolsko leto, v katerem je končala splošno gimnazijo, tudi zanjo izjemno naporno. V družini je namreč šest otrok, zato je bilo sodelovanje na daljavo, vključno s pripravami na maturo, izjemno stresno. Težave šolarjev in dijakov, predvsem tistih v zaključnih letnikih, so bile po njenem mnenju bistveno podcenjene.

"Doma nimamo tiskalnika in nismo imeli dovolj računalnikov, da bi lahko vsi normalno sledili pouku. Sama sem zato obveznosti, vključno s pisanji testov in nalog, opravljala prek telefona. Težava je tudi tiskanje, saj tudi če bi imeli tiskalnik, je to nepredstavljiva količina papirja in barve. Je sploh kdo pomislil na to? Starejši otroci v družinah smo morali prevzeti skrb za mlajše, za razlage, delanje nalog, tudi za gospodinjstvo. Čeprav sem skušala zahteve učiteljev izpolnjevati sproti, jih je bilo toliko, da sem bila v nenehnem zaostanku. Tudi zato se je zaključno ocenjevanje zavleklo v drugo polovico maja, nekateri so bili ocenjevani še po 20. maju, medtem ko je v običajnih letih ocenjevanje zaključeno do konca aprila in je ves preostali čas namenjen pripravam na maturo. Letos je bilo vse drugače in podajanje snovi prek spleta je nekaj povsem drugega kot v živo. Srečanja prek aplikacije Zoom so lahko trajale največ 40 minut, saj se ta potem izklopi, mi pa smo porabili vsaj 10 minut, da smo se sploh uspeli priklopiti. Tako podajanje snovi še zdaleč ni tako učinkovito kot je poučevanje v razredu. Najbolj prikrajšani pa so bili tisti, ki potrebujejo dodatno pomoč. Ostali so skoraj povsem brez nje. In kljub vsem pozivom dijakom, naj se zaradi naštetega izvajanje mature vsaj prilagodi, je bila matura povsem enaka kot prejšnja leta. Na moji poli je bil natisnjen datum 5. maj, čeprav smo ga pisali bistveno kasneje. Meni se to ne zdi pravično: mlade se vedno poziva, naj se čim bolj vključujemo v politiko. Ko pa smo res prosili za pomoč in razumevanje, pa se nas ni uslišalo."

07/13/20 • 9 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy