goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Botrstvo: Počitniška letovanja

Botrstvo: Počitniška letovanja

Botrstvo
Počitniška letovanja so za mnoge otroke edina priložnost, da se v prijaznem vzdušju in okolju sprostijo, da uveljavijo svojo samostojnost in zanimanja. S pomočjo strokovnega vodstva se morda celo prvič počutijo sprejete in varne. Naučijo se vrednosti timskega sodelovanja, razvijajo prijateljstva in zaupanje vase ter s tem krepijo tudi zdravje. Socialnim in finančnim stiskam so se letos pridružile posledice epidemije. Poleg treh mesecev, ki so jih šolarji preživeli doma, mnogi v zelo nezdravih okoljih, je zdaj strah pred okužbami okrnil tudi nekatere programe. Je tveganje za okužbo večje kot tveganje, pred katerega so postavljeni, če ostajajo doma? To je danes naše glavno, ne pa edino vodilo. Mateja Brežan se je odpravila na Debeli rtič.

Je tveganje za okužbo na počitniških letovanjih večje kot tveganje, pred katero so otroci postavljeni, če ostajajo doma?

Počitniška letovanja so za številne otroke edina priložnost, da se v prijaznem razpoloženju in okolju sprostijo, da uveljavijo samostojnost in zanimanja. Ob pomoči strokovnega vodstva se morda celo prvič počutijo sprejete in varne. Naučijo se vrednosti timskega sodelovanja, razvijajo prijateljstva in zaupanje vase ter s tem krepijo tudi zdravje. Socialnim in finančnim stiskam so se letos pridružile posledice epidemije. Poleg treh mesecev, ki so jih šolarji preživeli doma, številni v zelo nezdravih okoljih, je zdaj strah pred okužbami okrnil tudi nekatere programe. Stroga pravila ravnanja za preprečevanje pojava okužb zahtevajo številne prilagoditve in usklajevanja, nekateri organizatorji pa so v strahu, da ne bi zmogli zagotoviti ustrezne zdravniške oskrbe, letovanja odpovedali.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bodo poleti sprejeli približno 4000 otrok, od teh pa jih bo približno četrtina potovala ob pomoči sredstev donatorjev. Vodja Ana Žerjal:

"Veseli smo, da so donatorji ravno letos prepoznali stiske otrok. Tako bomo prejeli še več donacij kot prejšnja leta. To je zelo pomembno, saj je za otroke mogoče to edini teden v letu, ki je vreden otroškega življenja."

Počitnice v primeru največjih stisk pomenijo nujen odklop od vsakdanjika

Otroci se po besedah vodje zdravstvenega sektorja Brede Prunk Franetič vsako leto na letovanja tudi vračajo, sploh tisti "hujši" primeri. Zato je prav, da pristojne službe poskrbijo, da se vsaj nekaterim otrokom omogoči vrnitev, saj na letovanju v enem tednu ne morejo ustvariti čudeža. Že to, da odkrijejo in opozorijo domače okolje na posamezne primerke, je veliko. Pogosto pa je otroke zaradi slabih družinski razmer treba vrniti v drugo okolje.

"Po priporočilih bi moralo biti to letovanje tritedensko, kajti to je tisti čas, ki zaradi izpostavljenosti obmorski zdravilni klimi krepi organizem za boj proti zimskim virusom. Zato je za otroke letošnje letovanje toliko bolj pomembno, saj so to pomlad veliko časa preživeli med štirimi stenami in veliko manj v naravi. Potrebujejo ga za krepitev organizma v zdravilnem okolju z gibalnim programom in učinki morske vode."

Letovanje kot sprostitev, krepitev zdravja in izpoved težav

Na Debeli rtič prihajajo otroci s kroničnimi dihalnimi boleznimi, pa tudi otroci, ki živijo v razmerah, ki so vse prej kot zdrave (revščina, slabi odnosi, stiske, nasilje, podhranjenost, zanemarjenost ali spolno nadlegovanje). Ta letovanja pa za te otroke lahko pomenijo tudi izhod iz stiske.

"To druženje, socializacija je bistvenega pomena. Vsako leto se čudimo, kako se otroci, ko pridejo v to novo okolje, sprostijo in hitro odprejo. In to neznanemu človeku. Že tukaj lahko veliko naredimo zanje. Pravočasno ukrepamo in če je še čas, rešimo marsikatero otroštvo." – Breda Prunk Franetič

07/06/20 • 9 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy