goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

Barnehjernevernet

Kompetansesenter rus Oslo

En podcast om kompetanseplattformen i Barnehjernevernet. Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Barnehjernevernet Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

Kunnskap for barn

Barnehjernevernet

play

02/01/22 • 15 min

I denne episoden snakker vi om kunnskap for barn. Mange barn som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt, vet ikke at det som skjer med dem er ulovlig. De tror at det som skjer med dem er normalt, fordi det de opplever er normaliteten i deres liv. Mange barn forteller at ingen har snakket med dem om hva som ikke er lov, eller hva slags rettigheter de har.

play

02/01/22 • 15 min

bookmark
plus icon
share episode

Barneperspektivet

Barnehjernevernet

play

12/19/21 • 13 min

Begrepet barneperspektiv blir brukt flittig i mange sammenhenger, men hva betyr egentlig barneperspektiv? I denne episoden snakker vi om hvorfor det er så viktig å ha et positivt barnesyn.

play

12/19/21 • 13 min

bookmark
plus icon
share episode

Hva er Barnehjernevernet?

Barnehjernevernet

play

11/29/21 • 17 min

Hva er er Barnehjernevernet? Hvem er det for? Hvorfor er det så viktig?

play

11/29/21 • 17 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does Barnehjernevernet have?

Barnehjernevernet currently has 3 episodes available.

What topics does Barnehjernevernet cover?

The podcast is about Podcasts and Arts.

What is the most popular episode on Barnehjernevernet?

The episode title 'Kunnskap for barn' is the most popular.

What is the average episode length on Barnehjernevernet?

The average episode length on Barnehjernevernet is 15 minutes.

How often are episodes of Barnehjernevernet released?

Episodes of Barnehjernevernet are typically released every 44 days, 4 hours.

When was the first episode of Barnehjernevernet?

The first episode of Barnehjernevernet was released on Nov 29, 2021.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet