Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones
Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

Voiz FM

Như tên gọi Listen to Long, mình sẽ kể bạn nghe các câu chuyện về cuộc sống, giải đáp những câu hỏi trong phòng thi và các tình huống giao tiếp thường ngày, giải thích từ vựng từ các bài hát tiếng Anh hay... Bên cạnh đó mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để luyện giọng nói tiếng Anh sao cho hay và truyền cảm cũng như cách mà Long tiếp cận tiếng Anh trong suốt 4 năm học chuyên ngành Biên phiên dịch và 3 năm làm phiên dịch viên tự do.
not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

No results found...

FAQ

What is the most popular episode on Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long?

The episode title '#6 - Đồ Chơi Tuổi Thơ' is the most popular.

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet