goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

Voiz FM

Như tên gọi Listen to Long, mình sẽ kể bạn nghe các câu chuyện về cuộc sống, giải đáp những câu hỏi trong phòng thi và các tình huống giao tiếp thường ngày, giải thích từ vựng từ các bài hát tiếng Anh hay... Bên cạnh đó mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để luyện giọng nói tiếng Anh sao cho hay và truyền cảm cũng như cách mà Long tiếp cận tiếng Anh trong suốt 4 năm học chuyên ngành Biên phiên dịch và 3 năm làm phiên dịch viên tự do.
share icon
not bookmarked icon

All episodes

Best episodes

Top 10 Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

episode art

#6 - Đồ Chơi Tuổi Thơ

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/31/20 • 10 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#8 - Đảo Hải Tặc

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/31/20 • 15 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#7 - Cuộc Gọi Chơi Khăm

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/31/20 • 11 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#3 - Love And Marriage

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/12/20 • 17 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#5 - Thịt Kho Tàu

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/12/20 • 17 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#4 - Chuyến Đi Bão Táp

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

05/12/20 • 13 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#1 - No More Worries When Talking About Work

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

04/27/20 • 17 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#0 - Greeting

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

04/27/20 • 1 min

bookmark
plus icon
share episode
episode art

#2 - What’s the weather like

Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long

play

04/27/20 • 20 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

What is the most popular episode on Bí Kíp Nói Tiếng Anh Như Tiếng Việt - Listen to Long?

The episode title '#6 - Đồ Chơi Tuổi Thơ' is the most popular.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Review or comment on this podcast...

Post

External Reviews

Imported reviews from Apple Podcasts.
Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy