To access all our features please use the Goodpods app.

Open the app

headphones

Art Life

Art Betta Farm

บอกเล่าเรื่องราวพร้อมแชร์ประสบการณ์ปลากัดเก่ง
 ...more

All episodes

Best episodes

Top 10 Art Life Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร อัดเสียงสดจากหน้างาน สงสัยในช่วงขั้นตอนไหนสอบถามกันเพิ่มเติมใต้คอมเม้นได้นะครับ ตอนที่ 2 เรามาคุยกันในเรื่องของการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการเตรียมเพาะพันธุ์ปลากัดเก่งพร้อมแนวทางการสังเกตุโดยรวมระหว่างช่วงเพาะลูกปลา จากประสบการณ์ลงมือทําเองและที่ได้รับมานะครับ ในส่วนบางเรื่องไม่ได้เจาะลึกไปมาก เพราะแต่ละท่านจะมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ต้องประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะกับตัวท่านเองครับปลากัด ขอบคุณที่รับฟังกันนะครับ ***ตอนต่อไป จะคุยเกี่ยวกับการดูแลลูกปลาจนถึงอายุ 8 เดือนกันนะครับ
bookmark
share episode