To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Back

04/17/14 • 24 min

Share icon

Lisa Lindström är VD och en av grundarna till Doberman. Vi pratar om designmedvetna beslutsfattare, var de finns och varför de behövs och vilka vinster som finns med att arbeta designdrivet på olika områden i samhället. Vi hinner också prata lite om Obamacare, New York och branscher med kniven på strupen.

 ...more

Episode comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

1 Rating

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post


Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this

Select type & size
Open dropdown icon

Copy