goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
headphones

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

Thiệu Rino

Sau một năm trôi qua, dự án truyện ngắn "7 Ngày Thử Yêu" phiên bản Đam Mỹ sẽ quay trở lại với một cách thức hoàn toàn mới, đó là truyện đọc dưới định dạng podcast. Đây chính là Spin-off (phần dẫn xuất, hoặc hiểu nôm na là phần ngoại truyện) cho loạt truyện khác mang tên "Quán Rượu Huyền Bí" đang phát hành của mình.
"7 Ngày Thử Yêu" phiên bản Đam Mỹ sẽ là câu chuyện xoay quanh 2 bạn nam, Duy Toru - một nhân viên quầy giao dịch tại ngân hàng JP Bank, và Aki Đăng Khánh - một nam MC/BTV của đài truyền hình kĩ thuật số NBS cùng trò chơi tình yêu 7 ngày của họ. Liệu rằng sau 7 ngày với trò chơi yêu thử, họ có chính thức đến với nhau?
Tất cả sẽ có trong phiên bản đọc truyện phát hành trực tuyến miễn phí chính thức trên nền tảng mạng xã hội Lotus, Spotify, Youtube Music, Apple Podcasts và Google Podcasts kể từ 01/09-07/09/2020 tới đây.

...more

not bookmarked icon
Share icon

All episodes

Best episodes

Top 10 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ Episodes

Best episodes ranked by Goodpods Users most listened

Giới thiệu "7 Ngày Thử Yêu"

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

08/23/20 • 1 min

Giới thiệu "7 Ngày Thử Yêu" by Thiệu Rino
play

08/23/20 • 1 min

bookmark
plus icon
share episode

YÊU 5 (Original Audiobook Soundtrack)

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

08/24/20 • 3 min

play

08/24/20 • 3 min

bookmark
plus icon
share episode

Chapter 00: NGÀY CAN ĐẢM (Phụ Lục)

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

08/27/20 • 17 min

Chapter 00: NGÀY CAN ĐẢM (Phụ Lục) by Thiệu Rino
play

08/27/20 • 17 min

bookmark
plus icon
share episode

Chapter 00: NGÀY CAN ĐẢM (Behind The Mic) - Bonus

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

08/27/20 • 3 min

Chapter 00: NGÀY CAN ĐẢM (Behind The Mic) - Bonus by Thiệu Rino
play

08/27/20 • 3 min

bookmark
plus icon
share episode

Kẻ Cắp Trái Tim by Uni5 (Original Audiobook Soundtrack)

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

08/31/20 • 4 min

play

08/31/20 • 4 min

bookmark
plus icon
share episode

Chapter 01: NGÀY ĐẦU TIÊN

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

09/01/20 • 9 min

Chapter 01: NGÀY ĐẦU TIÊN by Thiệu Rino
play

09/01/20 • 9 min

bookmark
plus icon
share episode

Chapter 02: NGÀY THỨ HAI

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ

play

09/02/20 • 16 min

Chapter 02: NGÀY THỬ HAI by Thiệu Rino
play

09/02/20 • 16 min

bookmark
plus icon
share episode

Show more

Toggle view more icon

FAQ

How many episodes does 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ have?

7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ currently has 7 episodes available.

What topics does 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ cover?

The podcast is about Fiction and Podcasts.

What is the most popular episode on 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ?

The episode title 'Giới thiệu "7 Ngày Thử Yêu"' is the most popular.

What is the average episode length on 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ?

The average episode length on 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ is 8 minutes.

How often are episodes of 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ released?

Episodes of 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ are typically released every day.

When was the first episode of 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ?

The first episode of 7 Ngày Thử Yêu - Phiên bản Đam Mỹ was released on Aug 23, 2020.

Show more FAQ

Toggle view more icon

Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet